การจัดอันดับอายุใน Windows Store

แอปทั้งหมดใน Windows Store จะมีการจัดอันดับอายุซึ่งบ่งชี้ถึงชนิดเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตในแอป บางแอปอาจมีการจัดอันดับที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดอันดับที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น Entertainment Software Rating Board (ESRB) หรือ Pan European Game Information (PEGI) แทนที่จะเป็นการจัดอันดับของ Store สำหรับแอป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่อนุญาตในการจัดอันดับอายุต่างๆ หรือคณะกรรมการจัดอันดับที่เป็นบุคคลภายนอก ให้ดูที่เพจเกี่ยวกับการจัดอันดับอายุและคณะกรรมการจัดอันดับ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่