สิ่งที่ต้องทำเมื่ออุปกรณ์แบบมีสายได้รับการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ เมาส์ หรือแป้นพิมพ์เข้ากับพีซีของคุณ Windows จะพยายามติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของคุณให้โดยอัตโนมัติ โปรแกรมควบคุมคือซอฟต์แวร์ที่อุปกรณ์ใช้ในการทำงานร่วมกับพีซีของคุณ อุปกรณ์ทุกรายการจำเป็นต้องใช้โปรแกรมควบคุมเพื่อให้สามารถทำงานกับพีซีของคุณได้ ถ้า Windows ไม่พบโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ คุณสามารถลองทำตามคำแนะนำต่างๆ ดังนี้ ถ้าคุณพยายามเพิ่มอุปกรณ์แบบไร้สายหรืออุปกรณ์บนเครือข่าย แต่ Windows ไม่พบอุปกรณ์นั้น ให้ดูที่ ทำไม Windows จึงไม่พบอุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์แบบไร้สายอื่นๆ ของฉัน

แสดงทั้งหมด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

Windows จะพยายามค้นหาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทางออนไลน์ ดังนั้น กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณจะพยายามติดตั้งอุปกรณ์ของคุณ

ถ้าคุณพบปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ดูที่ เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลของคุณ

ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล Windows จะไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ถ้าคุณไม่เปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

หากต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมในขณะที่ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก อุปกรณ์

 3. เปิด ดาวน์โหลดผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปรับปรุงอัตโนมัติเปิดอยู่

Windows จะตรวจหาโปรแกรมควบคุมล่าสุดโดยใช้การปรับปรุงอัตโนมัติใน Windows Update

เมื่อต้องการตรวจหาการปรับปรุงอัตโนมัติ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน แล้วแตะหรือคลิก Windows Update

 3. แตะหรือคลิก เลือกวิธีติดตั้งการปรับปรุง

 4. ภายใต้ การปรับปรุงที่สำคัญ ให้เลือก ติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ (แนะนำ)

หมายเหตุ

 • Windows Update เปิดใช้งานเสมอใน Windows RT 8.1

ตรวจหาโปรแกรมควบคุมโดยใช้ Windows Update

แม้ว่าคุณจะมีการรับการปรับปรุงอัตโนมัติอยู่แล้ว คุณสามารถตรวจหาและติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ได้รับการปรับปรุงด้วยตนเองได้ในการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ Windows Update ไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุงแบบเลือกได้โดยอัตโนมัติ แต่จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการปรับปรุงเหล่านั้นให้ใช้งาน เพื่อที่คุณจะสามารถเลือกได้ว่าต้องการติดตั้งหรือไม่

เมื่อต้องการตรวจหา Windows Update สำหรับโปรแกรมควบคุม

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน แล้วแตะหรือคลิก Windows Update

 3. แตะหรือคลิก ดูรายละเอียด แล้วแตะหรือคลิก ตรวจหาการปรับปรุง (ถ้าคุณไม่เห็น ดูรายละเอียด แสดงว่าไม่มีการปรับปรุงแบบเลือกได้)

 4. ภายใต้ ไม่จำเป็น ให้แตะหรือคลิกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ติดตั้ง

  อ่านและยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วแตะหรือคลิก เสร็จสิ้น ถ้าการปรับปรุงนั้นกำหนดไว้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

  หมายเหตุ

  • คุณอาจต้องเริ่มระบบของพีซีใหม่เพื่อให้การติดตั้งการปรับปรุงบางอย่างเสร็จสมบูรณ์ บันทึกและปิดแฟ้มและแอปทั้งหมดของคุณก่อนที่จะเริ่มระบบใหม่เพื่อไม่ให้คุณสูญเสียข้อมูลใดๆ

ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์

ถ้า Windows Update ไม่พบโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ให้ดูข้อมูลในเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือใส่ดิสก์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์แล้วทำตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์

หมายเหตุ

 • โปรแกรมควบคุมจำนวนมากมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งโปรแกรมควบคุมให้กับคุณ (มักเรียกว่า แพคเกจแบบติดตั้งตัวเอง)

การเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์'

คุณสามารถลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์' ในการแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งจะตรวจหาปัญหาทั่วไปและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ใหม่ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับพีซีของคุณได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า การแก้ไขปัญหา ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การแก้ไขปัญหา จากนั้นแตะหรือคลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง

 3. แตะหรือคลิก ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

  หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหารุ่นล่าสุด พีซีของคุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การค้นหาคำตอบในชุมชนของ Microsoft

ถ้าคำแนะนำที่อยู่ในที่นี้ไม่ได้แก้ไขปัญหาของคุณ ให้ตรวจสอบที่เพจชุมชนเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุมในฟอรั่ม Windows เพื่อดูวิธีแก้ไขปัญหาที่บุคคลอื่นพบเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นๆ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่