คุณลักษณะอะไรบ้างที่แอปของฉันมีสิทธิในการใช้

หน้ารายละเอียดทุกหน้าสำหรับแอปใน Windows Store มีรายการคุณลักษณะที่แอปมีสิทธิในการใช้หลังจากคุณได้ติดตั้งในพีซีของคุณ ตัวอย่างเช่น แอปชวนเที่ยวอาจใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อช่วยระบุสถานที่น่าสนใจใกล้ๆ คุณ แอปรูปถ่ายอาจใช้ไลบรารีรูปภาพของคุณเพื่อสร้างการนำเสนอภาพนิ่ง หรือแอปข้อความอาจใช้เว็บแคมที่เชื่อมต่อกับพีซีของคุณเพื่อการสนทนาในรูปแบบวิดีโอ

เมื่อต้องการดูคุณลักษณะที่แอปมีสิทธิในการใช้

  1. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

  2. ค้นหาหรือเรียกดูแอป แล้วแตะหรือคลิก

  3. เลื่อนไปยังส่วน รายละเอียด ของหน้าคำอธิบายแอปเพื่อดูรายการแบบเต็มของคุณลักษณะที่แอปได้รับอนุญาตให้ใช้

หมายเหตุ

  • หลังจากคุณติดตั้งแอปในพีซีของคุณ คุณสามารถดูรายการสิทธิของแอปนั้น ในแอป ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก การตั้งค่า) แล้วแตะหรือคลิก สิทธิ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่