โหมดใช้งานบนเครื่องบินคืออะไร

โหมดใช้งานบนเครื่องบิน คือการตั้งค่าที่ช่วยให้คุณปิดการสื่อสารแบบไร้สายทั้งหมดในพีซีของคุณได้อย่างรวดเร็ว ชื่อของโหมดนี้บอกเป็นนัยแล้วว่าโหมดนี้จะมีประโยชน์มากเมื่อคุณอยู่บนเครื่องบิน การสื่อสารแบบไร้สาย ได้แก่ Wi-Fi, บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ, Bluetooth, GPS หรือ GNSS, การสื่อสารระยะใกล้ (NFC) และการสื่อสารแบบไร้สายอื่นๆ ทุกชนิด

หมายเหตุ

 • ถึงแม้ว่าพีซีของคุณจะมีสวิตช์ของฮาร์ดแวร์สำหรับโหมดใช้งานบนเครื่องบิน เราขอแนะนำให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้แทน สวิตช์ของฮาร์ดแวร์บางตัวอาจปิดการเชื่อมต่อแบบไร้สายในลักษณะที่อนุญาตให้บางแอปเปิดการเชื่อมต่อนั้นกลับได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน

 1. ดูรายการของเครือข่ายที่ใช้งานได้ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก การตั้งค่า) แล้วแตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย)

 2. ภายใต้ โหมดการใช้งานบนเครื่องบิน ให้แตะหรือคลิกตัวควบคุมเพื่อเปิดหรือปิด

หมายเหตุ

 • เมื่อเปิดโหมดการใช้งานบนเครื่องบิน คุณจะเห็นไอคอนเครื่องบิน (ไอคอนเครื่องบิน) ในพื้นที่แจ้งให้ทราบของเดสก์ท็อปของคุณ

เมื่อต้องการเปิดใช้อุปกรณ์ไร้สายในขณะที่โหมดการใช้งานบนเครื่องบินเปิดอยู่

เมื่อโหมดการใช้งานบนเครื่องบินเปิดอยู่ คุณยังคงสามารถเปิดใช้อุปกรณ์แต่ละอย่างได้ วิธีการมีดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เครือข่าย แล้วแตะหรือคลิก โหมดใช้งานบนเครื่องบิน

 3. ภายใต้ อุปกรณ์แบบไร้สาย ให้แตะหรือคลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเปิดใช้

ในกรณีที่อุปกรณ์แบบไร้สายของฉันไม่เปิดหรือปิดอย่างถูกต้อง ควรทำอย่างไร

หลังจากที่คุณแตะหรือคลิกปุ่มสลับเพื่อเปิดหรือปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน พีซีของคุณอาจต้องใช้เวลาสองสามวินาทีเพื่อเปิดหรือปิดอุปกรณ์แบบไร้สายแต่ละรายการ ถ้าคุณสลับโหมดใช้งานบนเครื่องบินเป็นเปิดและปิดเร็วเกินไป หรือถ้าคุณเปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน แล้วตั้งค่าพีซีของคุณเข้าสู่โหมดสลีปก่อนที่พีซีจะสามารถเปิดหรือปิดอุปกรณ์แบบไร้สาย การตั้งค่าอุปกรณ์แบบไร้สายของคุณอาจไม่ซิงค์กับการตั้งค่าโหมดใช้งานบนเครื่องบิน

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดอุปกรณ์แบบไร้สายใดๆ และซิงค์กับโหมดใช้งานบนเครื่องบิน ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เครือข่าย แล้วแตะหรือคลิก โหมดใช้งานบนเครื่องบิน

 3. ภายใต้ อุปกรณ์แบบไร้สาย ให้เปิดหรือปิดอุปกรณ์แบบไร้สายใดๆ ที่ไม่ตรงกับการตั้งค่าโหมดใช้งานบนเครื่องบินของคุณ

คำเตือน

 • ถ้าคุณใช้แอปที่สามารถเปิดอุปกรณ์แบบไร้สายได้ในขณะที่เปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบินอยู่ อุปกรณ์แบบไร้สายของคุณอาจถูกเปิดใช้โดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่