หมายเลขผลิตภัณฑ์คืออะไร

หมายเลขผลิตภัณฑ์คือหมายเลข 25 หลักที่ใช้ในการเปิดใช้งาน Windows การเปิดใช้งานจะช่วยตรวจสอบว่าไม่มีการใช้งาน Windows ในพีซีเครื่องอื่นนอกเหนือจากที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาตไว้

หมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณควรจะอยู่บนกล่องที่บรรจุดีวีดี Windows หรือในอีเมลที่แสดงว่าคุณได้ซื้อ Windows แล้ว โดยมีลักษณะดังนี้: PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX ถ้าคุณซื้อพีซีที่มี Windows ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ให้ติดต่อผู้ผลิตพีซีเพื่อขอคีย์ต้นฉบับ

และเป็นการดีที่จะบันทึกสำเนาของหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณไว้ เผื่อในกรณีที่คุณต้องติดตั้ง Windows ใหม่