หมายเลขผลิตภัณฑ์คืออะไร

ดูวิดีโอเกี่ยวกับตำแหน่งที่แสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ (เมื่อต้องการดูคำอธิบายภาพในภาษาของคุณ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน ปุ่ม 'คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน')

หมายเลขผลิตภัณฑ์คือหมายเลข 25 หลักที่ใช้ในการเปิดใช้งาน Windows การเปิดใช้งานจะช่วยตรวจสอบว่าไม่มีการใช้งาน Windows ในพีซีเครื่องอื่นนอกเหนือจากที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาตไว้

หมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่บนบัตรที่อยู่ด้านในของกล่องบรรจุดีวีดี Windows หรือในอีเมลที่แสดงว่าคุณซื้อ Windows แล้ว โดยมีลักษณะดังนี้: PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX ถ้าคุณซื้อพีซีที่มี Windows ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ให้ติดต่อผู้ผลิตพีซีเพื่อขอคีย์ต้นฉบับ

และเป็นการดีที่จะบันทึกสำเนาของหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณไว้ เผื่อในกรณีที่คุณต้องติดตั้ง Windows ใหม่

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่