'ตัวจัดการอุปกรณ์' อยู่ที่ใด

คุณสามารถใช้ 'ตัวจัดการอุปกรณ์' เพื่อดูอุปกรณ์ที่ติดตั้งในพีซีของคุณ ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์ทำงานอย่างเหมาะสมหรือไม่ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าฮาร์ดแวร์

เมื่อต้องการเปิด 'ตัวจัดการอุปกรณ์'

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

  2. ใส่คำว่า ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ประเภทอุปกรณ์เพื่อขยาย ถ้ามีไอคอนการเตือนสีเหลือง ไอคอนแจ้งเตือนสีเหลืองที่แสดงว่าอาจมีปัญหาเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ บนชื่อของอุปกรณ์ แสดงว่าอาจมีปัญหากับอุปกรณ์นั้น แตะหรือคลิกที่อุปกรณ์ดังกล่าว แล้วแตะหรือคลิก การกระทำ จากนั้นแตะหรือคลิก คุณสมบัติ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้น

ถ้าคุณต้องการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ให้ดูที่ การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านเสียงที่เกิดขึ้นกับพีซีของคุณ ให้ดูที่ ไม่มีเสียงใน Windows

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ที่ไม่ได้แสดงอยู่ใน 'ตัวจัดการอุปกรณ์' ให้ดูที่ ทำไม Windows จึงไม่พบอุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์แบบไร้สายอื่นๆ ของฉัน และ สิ่งที่ต้องทำเมื่ออุปกรณ์แบบมีสายได้รับการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่