'คอมพิวเตอร์ของฉัน' อยู่ที่ใด

โฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' มีชื่อใหม่แล้ว โดยเปลี่ยนจาก 'คอมพิวเตอร์ของฉัน' เป็น 'พีซีเครื่องนี้' ใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 เปิด File Explorer เพื่อดู 'พีซีเครื่องนี้'

  • เปิด File Explorer ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า File Explorer ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก File Explorer

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่