โฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' อยู่ที่ใด

โฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' มีชื่อใหม่แล้ว โดยเปลี่ยนชื่อจากโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' เป็น 'เอกสาร' ใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 คุณจะสังเกตเห็นด้วยว่า 'รูปภาพของฉัน' 'เพลงของฉัน' และ 'วิดีโอของฉัน' เปลี่ยนเป็น 'รูปภาพ' 'เพลง' และ 'วิดีโอ' แล้วเช่นกัน โดยขณะนี้โฟลเดอร์ดังกล่าวทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ 'พีซีเครื่องนี้' ใน File Explorer

  • เปิด File Explorer ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า File Explorer ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก File Explorer

หมายเหตุ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่