'ไฟร์วอลล์ Windows' ตั้งแต่ต้นจนจบ

ไฟร์วอลล์คืออะไร

ไฟร์วอลล์คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ช่วยป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์และมัลแวร์บางชนิดเข้าถึงพีซีของคุณผ่านทางเครือข่ายหรือทางอินเทอร์เน็ตได้ ไฟร์วอลล์จะให้การป้องกันด้วยการตรวจสอบข้อมูลที่มาจากอินเทอร์เน็ตหรือจากเครือข่าย และอาจทำการบล็อกหรืออนุญาตให้ข้อมูลนั้นผ่านเข้ามาถึงพีซีของคุณได้

ไฟร์วอลล์ไม่ใช่สิ่งเดียวกับแอปป้องกันไวรัสหรือป้องกันมัลแวร์ ไฟร์วอลล์จะช่วยป้องกันหนอนและแฮกเกอร์ ส่วนแอปป้องกันไวรัสจะช่วยป้องกันไวรัส และแอปป้องกันมัลแวร์จะช่วยป้องกันมัลแวร์ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงจำเป็นต้องมีทั้งสามแบบ คุณสามารถใช้ Windows Defender ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและป้องกันมัลแวร์ที่มาพร้อมกับ Windows 8 หรือคุณสามารถใช้แอปป้องกันไวรัสและป้องกันมัลแวร์อื่นๆ ได้เช่นกัน

คุณจำเป็นต้องใช้แอปไฟร์วอลล์เพียงแอปเดียวในพีซีของคุณ (นอกเหนือจากไฟร์วอลล์ที่อาจจะฝังอยู่ในเราเตอร์เครือข่ายของคุณ) การมีแอปไฟร์วอลล์มากกว่าหนึ่งแอปในพีซีของคุณอาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งและเกิดปัญหาได้

'ไฟร์วอลล์ Windows' มาพร้อมกับ Windows และจะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ต่อไปนี้เป็นรูปภาพที่แสดงวิธีการทำงานของไฟร์วอลล์

ภาพประกอบแสดงวิธีการที่ไฟร์วอลล์สร้างกำแพงกั้นระหว่างอินเทอร์เน็ตกับพีซีของคุณ
ไฟร์วอลล์จะสร้างกำแพงกั้นระหว่างอินเทอร์เน็ตกับพีซีของคุณ

เราขอแนะนำให้คุณใช้การตั้งค่าไฟร์วอลล์เริ่มต้นเหล่านี้

 • ไฟร์วอลล์เปิดอยู่สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมด

 • ไฟร์วอลล์กำลังบล็อกการเชื่อมต่อขาเข้าทั้งหมดยกเว้นการเชื่อมต่อที่คุณอนุญาตเป็นการเฉพาะ

 • ไฟร์วอลล์เปิดใช้งานสำหรับเครือข่ายทุกชนิด (ส่วนบุคคล สาธารณะ หรือโดเมน)

  หมายเหตุ

  • พีซีที่ใช้ Windows RT หรือ Windows 8 ไม่สามารถเข้าร่วมโดเมนได้ คุณสามารถเข้าร่วมโดเมนได้ก็ต่อเมื่อพีซีของคุณใช้ Windows 8 Pro หรือ Windows 8 Enterprise

การเปิดหรือปิด 'ไฟร์วอลล์ Windows'

คุณไม่ควรปิด 'ไฟร์วอลล์ Windows' เว้นแต่ว่าคุณจะเปิดใช้งานไฟร์วอลล์อื่นอยู่ การปิด 'ไฟร์วอลล์ Windows' อาจทำให้พีซีของคุณ (และเครือข่ายของคุณ (ถ้ามี)) อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความเสียหายจากหนอนหรือแฮกเกอร์ได้

 1. เปิด 'ไฟร์วอลล์ Windows' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ไฟร์วอลล์ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ไฟร์วอลล์ Windows

 2. แตะหรือคลิก เปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ Windows ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แตะหรือคลิก เปิดไฟร์วอลล์ Windows ภายใต้เครือข่ายแต่ละชนิดที่คุณต้องการช่วยปกป้อง แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

  • แตะหรือคลิก ปิดไฟร์วอลล์ Windows (ไม่แนะนำ) ภายใต้เครือข่ายแต่ละชนิดที่คุณต้องการให้หยุดการป้องกัน แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

  หมายเหตุ

  • ถ้าพีซีของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายเครือข่ายอาจทำให้คุณไม่สามารถทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลของคุณ

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่า 'ไฟร์วอลล์ Windows'

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าสี่อย่างได้เองสำหรับเครือข่ายแต่ละชนิด (สาธารณะ ส่วนบุคคล หรือโดเมน) เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'ไฟร์วอลล์ Windows' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ไฟร์วอลล์ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ไฟร์วอลล์ Windows

 2. แตะหรือคลิก เปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ Windows ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

ต่อไปนี้คือสิ่งที่การตั้งค่าจะดำเนินการและเวลาที่คุณควรใช้

 • เปิด 'ไฟร์วอลล์ Windows' การตั้งค่านี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น เมื่อ 'ไฟร์วอลล์ Windows' เปิดอยู่ แอปส่วนใหญ่จะถูกบล็อกไม่ให้รับข้อมูลผ่านไฟร์วอลล์ ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้แอปรับข้อมูลได้ ให้ใช้ขั้นตอนในหัวข้อถัดไปเพื่อเพิ่มแอปนั้นลงในรายการแอปที่อนุญาต ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่สามารถรับรูปถ่ายในข้อความโต้ตอบได้จนกว่าคุณจะเพิ่มแอปส่งข้อความโต้ตอบลงในรายการแอปที่อนุญาต

 • บล็อกการเชื่อมต่อขาเข้าทั้งหมด รวมถึงในรายการแอปที่อนุญาต การตั้งค่านี้จะบล็อกความพยายามที่ไม่ได้รับเชิญทั้งหมดที่จะเชื่อมต่อกับพีซีของคุณ ใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณต้องการให้มีการป้องกันพีซีของคุณในระดับสูงสุด เช่น เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะในโรงแรมหรือสนามบิน เมื่อคุณบล็อกการเชื่อมต่อขาเข้าทั้งหมด คุณยังสามารถดูเว็บเพจส่วนใหญ่ ส่งและรับอีเมล และส่งและรับข้อความโต้ตอบแบบทันทีได้

 • แจ้งให้ฉันทราบเมื่อ 'ไฟร์วอลล์ Windows' บล็อกแอปใหม่ ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ 'ไฟร์วอลล์ Windows' จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อไฟร์วอลล์บล็อกแอปใหม่ และให้คุณมีทางเลือกที่จะยกเลิกการบล็อกแอปดังกล่าว

 • ปิดไฟร์วอลล์ Windows (ไม่แนะนำ) หลีกเลี่ยงการใช้การตั้งค่านี้ ถ้าคุณไม่มีแอปไฟร์วอลล์แอปอื่นทำงานอยู่ในพีซีของคุณ

หมายเหตุ

 • ถ้าการตั้งค่าไฟร์วอลล์บางอย่างไม่พร้อมใช้งานและพีซีของคุณเชื่อมต่อกับโดเมนอยู่ แสดงว่าผู้ดูแลระบบของคุณอาจกำลังควบคุมการตั้งค่าเหล่านี้ผ่าน 'นโยบายกลุ่ม'

การอนุญาตให้แอปรับข้อมูลผ่านไฟร์วอลล์ได้

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว แอปส่วนใหญ่จะถูกบล็อกโดย 'ไฟร์วอลล์ Windows' เพื่อช่วยให้พีซีของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง บางแอปอาจต้องขออนุญาตจากคุณเพื่อรับข้อมูลผ่านไฟร์วอลล์

ก่อนที่จะอนุญาตให้แอปรับข้อมูลผ่านไฟร์วอลล์ ควรแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ความเสี่ยงของการอนุญาตให้แอปผ่านไฟร์วอลล์ได้มีอะไรบ้าง

 1. เปิด 'ไฟร์วอลล์ Windows' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ไฟร์วอลล์ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ไฟร์วอลล์ Windows

 2. แตะหรือคลิก อนุญาตให้โปรแกรมหรือคุณลักษณะผ่านไฟร์วอลล์ Windows

 3. แตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับแอปที่คุณต้องการอนุญาต แล้วเลือกชนิดเครือข่ายที่คุณต้องการอนุญาตให้สื่อสารได้ จากนั้นคลิก ตกลง

การเปิดพอร์ตใน 'ไฟร์วอลล์ Windows'

ถ้า 'ไฟร์วอลล์ Windows' กำลังบล็อกแอปอยู่ และคุณต้องการอนุญาตให้แอปนั้นรับข้อมูลผ่านไฟร์วอลล์ได้ โดยปกติแล้ว คุณสามารถทำได้ด้วยการเลือกแอปในรายการแอปที่อนุญาต ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม ถ้าแอปนั้นไม่อยู่ในรายการดังกล่าว คุณอาจต้องเปิดพอร์ต (เป็นวิธีที่ทำให้แอปรับข้อมูลผ่านไฟร์วอลล์ได้) ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเล่นเกมสำหรับผู้เล่นหลายคนกับเพื่อนๆ ทางออนไลน์ คุณอาจต้องเปิดพอร์ตสำหรับเกมนั้นเพื่อให้ไฟร์วอลล์อนุญาตให้ข้อมูลของเกมเข้าสู่พีซีของคุณได้ พอร์ตจะเปิดตลอดเวลา ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดพอร์ตที่คุณไม่ต้องการให้เปิดอีก

 1. เปิด 'ไฟร์วอลล์ Windows' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ไฟร์วอลล์ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ไฟร์วอลล์ Windows

 2. แตะหรือคลิก การตั้งค่าขั้นสูง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบ Windows Firewall with Advanced Security ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้แตะหรือคลิก Inbound Rules จากนั้นในบานหน้าต่างด้านขวา ให้แตะหรือคลิก New Rule

 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่