การใช้บัญชี Microsoft ของคุณเพื่อติดตั้งแอปในพีซีหลายเครื่อง

คุณสามารถใช้บัญชี Microsoft ของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้ Windows Store และติดตั้งแอปของคุณในพีซีเครื่องต่างๆ ได้

เมื่อต้องการติดตั้งแอปของคุณในพีซีเครื่องอื่น

  1. ลงชื่อเข้าใช้พีซีที่คุณต้องการติดตั้งแอปโดยใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

  2. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

  3. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก แอปของฉัน

  4. ปัดนิ้วลงหรือคลิกขวาที่แอปที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วแตะหรือคลิก ติดตั้ง

ถ้าคุณไม่ได้ใช้พีซีที่คุณติดตั้งแอปไว้อีกต่อไปแล้ว คุณสามารถเอาพีซีนั้นออกจากบัญชีของคุณได้ คุณจะต้องเอาพีซีออกจากบัญชีเช่นกัน ถ้าคุณใช้บัญชีของคุณเพื่อติดตั้งแอปในพีซีจนครบจำนวนสูงสุดที่ได้รับอนุญาตแล้ว

เมื่อต้องการเอาพีซีออกจากบัญชีของคุณ

  1. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

  2. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก บัญชีของฉัน

  3. ภายใต้ พีซีของคุณ ให้แตะหรือคลิก เอาออก ซึ่งอยู่ติดกับพีซีที่คุณต้องการเอาออกจากบัญชีของคุณ

หมายเหตุ

  • คุณสามารถเอาพีซีออกจากบัญชีของคุณ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Store บนพีซีเครื่องใดก็ได้

  • หลังจากที่คุณเอาพีซีออกจากบัญชีของคุณแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้แอปที่ติดตั้งจาก Store บนพีซีเครื่องนั้นได้

  • ถ้าคุณไม่เห็น บัญชี แสดงว่าพีซีของคุณยังไม่มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Store ในกรณีดังกล่าว ให้ปัดนิ้วลงจากขอบบนของหน้าจอแทน (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวา) แล้วแตะหรือคลิก แอปของคุณ หรือ บัญชีของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่