การใช้บัญชี Microsoft ของคุณเพื่อติดตั้งแอปในพีซีหลายเครื่อง

ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการใช้บัญชี Microsoft ของคุณในเพื่อติดตั้งแอปในพีซีหลายเครื่อง (เมื่อต้องการดูคำอธิบายภาพในภาษาของคุณ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน ปุ่ม 'คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน')

คุณสามารถใช้บัญชี Microsoft ของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้ Windows Store และติดตั้งแอปของคุณในพีซีเครื่องต่างๆ ได้

เมื่อต้องการติดตั้งแอปของคุณในพีซีเครื่องอื่น

 1. ลงชื่อเข้าใช้พีซีที่คุณต้องการติดตั้งแอปโดยใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

 2. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

 3. ปัดนิ้วลงจากขอบบนของหน้าจอ แล้วแตะ แอปของคุณ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาแล้วคลิก แอปของคุณ)

 4. แตะหรือคลิกแอปที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วแตะหรือคลิก ติดตั้ง

ถ้าคุณไม่ได้ใช้พีซีที่คุณได้ติดตั้งแอปไว้อีกต่อไป คุณสามารถเอาพีซีนั้นออกจากบัญชีของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังจะต้องเอาพีซีออกจากบัญชีของคุณด้วยถ้าคุณใช้บัญชีเพื่อติดตั้งแอปในพีซีจนครบจำนวนสูงสุดที่ได้รับอนุญาตแล้ว

เมื่อต้องการเอาพีซีออกจากบัญชีของคุณ

 1. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

 2. ปัดนิ้วลงจากขอบบนของหน้าจอ แล้วแตะ บัญชีของคุณ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาแล้วคลิก บัญชีของคุณ)

 3. แตะหรือคลิก บัญชีของคุณ

 4. ภายใต้ พีซีของคุณ ให้แตะหรือคลิก เอาออก ที่อยู่ถัดจากพีซีที่คุณต้องการเอาออกจากบัญชีของคุณ

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเอาพีซีออกบัญชีของคุณเมื่อคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Store บนพีซีใดๆ

 • หลังจากที่คุณเอาพีซีออกจากบัญชีของคุณแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้แอปที่ติดตั้งจาก Store บนพีซีเครื่องนั้นได้

 • ถ้าคุณเอาพีซีออกแต่ยังไม่ถึงห้าวันนับตั้งแต่ที่คุณใช้บัญชีของคุณในพีซีเครื่องนั้นเป็นครั้งแรก คุณต้องรอจนกว่าจะผ่านไปห้าวันก่อนที่คุณจะสามารถแทนที่พีซีเครื่องนั้นด้วยพีซีด้วยเครื่องอื่น