แอปจดหมายของ Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

การเขียนและการส่งอีเมล

คุณสามารถเขียนและตอบกลับข้อความอีเมลได้โดยมีวิธีการดังนี้

แตะ เมื่อต้องการทำเช่นนี้
แตะ
ปุ่ม 'สร้าง'

ปุ่ม 'สร้าง'

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เขียนอีเมล

แตะหรือคลิกปุ่ม 'สร้าง' บนหน้าจอ เริ่มพิมพ์ตัวอักษรสองสามตัวแรกของชื่อบุคคลที่คุณต้องการส่งอีเมลไปถึง แล้วเลือกจากรายการข้อเสนอแนะที่ปรากฏ คุณสามารถดำเนินการเขียนข้อความต่อไปได้ในภายหลังถ้าต้องการ แบบร่างของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ

แตะ
ปุ่ม 'ส่ง'

ปุ่ม 'ส่ง'

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ส่งอีเมล

เมื่อคุณเขียนอีเมลเสร็จแล้ว ให้แตะหรือคลิกปุ่มส่งบนหน้าจอ

แตะ
ปุ่ม 'ตอบกลับ'

ปุ่ม 'ตอบกลับ'

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ตอบกลับหรือส่งต่ออีเมล

แตะหรือคลิกอีเมลที่คุณต้องการตอบกลับ แล้วแตะหรือคลิกปุ่มตอบกลับบนหน้าจอ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

แตะ
ปุ่ม 'แนบแฟ้ม'

ปุ่ม 'แนบแฟ้ม'

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แนบแฟ้มลงในอีเมลของคุณ

แตะหรือคลิกปุ่มแนบ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

แตะ
ปุ่ม 'ค้นหา'

ปุ่ม 'ค้นหา'

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เมื่อต้องการค้นหาอีเมล ให้แตะหรือคลิกปุ่มค้นหา แล้วใส่คำที่คุณต้องการค้นหาลงในกล่องค้นหา คุณสามารถเลือกที่จะค้นหาแค่ในโฟลเดอร์ที่คุณอยู่ หรือค้นหาทั่วทุกโฟลเดอร์ก็ได้

การจัดรูปแบบข้อความ

คุณสามารถดูตัวเลือกการจัดรูปแบบสำหรับข้อความใหม่ได้โดยมีวิธีการดังนี้

  1. แตะหรือคลิกปุ่มสร้างบนหน้าจอเพื่อเริ่มต้นข้อความใหม่

  2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

ต่อไปนี้คือรายการของตัวเลือกการจัดรูปแบบ

แตะ เมื่อต้องการทำเช่นนี้
แตะ
ปุ่มเพื่อเลือกแบบอักษร

แบบอักษร

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปลี่ยนขนาดและลักษณะแบบอักษร

แตะ
ปุ่มเพื่อเลือกสี

สี

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปลี่ยนสีแบบอักษร

แตะ
ปุ่มเพื่อเน้นข้อความที่เลือก

เน้น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เน้นข้อความที่คุณเลือก หรือข้อความที่คุณใส่

แตะ
ปุ่มเพื่อทำข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา

ตัวหนา

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ทำข้อความที่คุณเลือกหรือข้อความ ที่คุณใส่ให้เป็นตัวหนา

แตะ
ปุ่มเพื่อทำข้อความที่เลือกให้เป็นตัวเอียง

ตัวเอียง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ทำข้อความที่คุณเลือกหรือข้อความที่คุณใส่ให้เป็นตัวเอียง

แตะ
ปุ่มเพื่อขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก

ขีดเส้นใต้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ขีดเส้นใต้ข้อความที่คุณเลือกหรือข้อความที่คุณใส่

แตะ
ปุ่มเพื่อเพิ่มรายการ

รายการ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปลี่ยนข้อความที่คุณเลือกหรือข้อความที่คุณใส่ให้เป็นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

แตะ
ปุ่มเพื่อเปิดรายการอิโมติคอน

อิโมติคอน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดรายการอิโมติคอนที่คุณสามารถเพิ่มลงในข้อความของคุณได้

แตะ
ปุ่มเพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงลงในข้อความที่เลือก

การเชื่อมโยงหลายมิติ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แทรกการเชื่อมโยงลงในอีเมลของคุณ เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมโยงแล้ว คุณสามารถแก้ไขหรือเอาการเชื่อมโยงออกได้ด้วยการแตะปุ่มเดียวกัน

แตะ
ปุ่มเพื่อเปิดอีเมลที่เลือกในหน้าต่างใหม่

เปิดหน้าต่าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดอีเมลของคุณในหน้าต่างใหม่

แตะ
ปุ่มเพื่อเปิดตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ดูตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น ซิงค์ เลิกทำ ทำซ้ำ และล้างการจัดรูปแบบ

ถัดไป: การจัดระเบียบกล่องขาเข้าของคุณ