การซิปและการคลายซิปแฟ้ม

คุณสามารถซิปแฟ้มเพื่อให้ใช้เนื้อที่น้อยลงได้ คุณลักษณะนี้จะช่วยให้การส่งแฟ้มทางอีเมลและการย้ายแฟ้มสามารถทำได้ง่ายขึ้น คุณยังสามารถซิปแฟ้มหลายแฟ้มไว้ในโฟลเดอร์ที่บีบอัดโฟลเดอร์เดียวได้ คุณลักษณะนี้จะช่วยให้การใช้กลุ่มแฟ้มร่วมกันสามารถทำได้ง่ายขึ้น เมื่อต้องการเปิดแฟ้มที่ถูกซิปไว้ คุณจะต้องคลายซิปแฟ้มเสียก่อน

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการซิป (บีบอัด) แฟ้มหรือโฟลเดอร์

แฟ้มบางชนิด เช่น รูป JPEG ถูกบีบอัดไว้อย่างมากแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องบีบอัดเพิ่มอีก

 1. เปิด File Explorer ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า File Explorer ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก File Explorer

 2. เลือกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ แตะหรือคลิก ใช้ร่วมกัน แล้วแตะหรือคลิก ซิป

  โฟลเดอร์ที่บีบอัดใหม่จะถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันและมีชื่อเดียวกันกับแฟ้มนั้น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่บีบอัดได้เช่นเดียวกับโฟลเดอร์อื่นๆ เพียงเลือกโฟลเดอร์ แตะหรือคลิก หน้าแรก จากนั้นแตะหรือคลิก เปลี่ยนชื่อ

  เมื่อต้องการเพิ่มแฟ้มหรือโฟลเดอร์ใหม่ในโฟลเดอร์ที่บีบอัด คุณสามารถลากรายการที่ต้องการไปยังโฟลเดอร์ดังกล่าวได้

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณเพิ่มแฟ้มที่เข้ารหัสลับไว้ในโฟลเดอร์ที่บีบอัด แฟ้มนั้นจะไม่ถูกเข้ารหัสลับหลังจากที่แยกแฟ้มออกมาแล้ว

 • ถ้าคุณต้องการให้โฟลเดอร์ที่บีบอัดมีการป้องกันด้วยรหัสผ่านหรือใช้คุณลักษณะการบีบอัดที่ปรับเปลี่ยนได้ คุณสามารถค้นหาแอปบีบอัดแฟ้มได้ทางออนไลน์ แต่ขอให้คุณระมัดระวังเมื่อติดตั้งแอปบีบอัดแฟ้มที่ได้มาจากอินเทอร์เน็ต เนื่องจากแอปเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณและทำให้แฟ้มไม่ถูกเปิดในแอปที่คุณต้องการให้เปิด

 • เมื่อต้องการบีบอัดแฟ้มหรือโฟลเดอร์จากหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' คุณสามารถใช้คำสั่ง compact ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งนี้ ให้พิมพ์ compact /help ที่พร้อมท์คำสั่ง

เมื่อต้องการคลายซิป (แยก) แฟ้มหรือโฟลเดอร์จากโฟลเดอร์ที่บีบอัด

 1. เปิด File Explorer ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า File Explorer ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก File Explorer

 2. เมื่อต้องการแยกแฟ้มหรือโฟลเดอร์แต่ละรายการ ให้เปิดโฟลเดอร์ที่บีบอัดแล้วลากแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  หรือ

  ถ้าต้องการแยกทุกรายการในโฟลเดอร์ที่บีบอัด ให้แตะหรือคลิกแท็บ เครื่องมือสำหรับโฟลเดอร์ที่บีบอัด แล้วแตะหรือคลิก แยกทั้งหมด

  การแยกแฟ้มทั้งหมดจากโฟลเดอร์ที่บีบอัด
  การแยกแฟ้มทั้งหมดจากโฟลเดอร์ที่บีบอัด

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณพยายามแยกทุกรายการในโฟลเดอร์ที่บีบอัดและไม่เห็นคำสั่ง แยกทั้งหมด ให้เลือกโฟลเดอร์ที่บีบอัด แตะหรือคลิกแท็บ หน้าแรก แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ บนแท็บ ทั่วไป ถัดจาก เปิดด้วย ตรวจดูให้แน่ใจว่าเป็น File Explorer ถ้าไม่ใช่ ให้แตะหรือคลิก เปลี่ยน แล้วเลือก File Explorer ถ้าคุณยังคงไม่เห็นคำสั่ง แยกทั้งหมด แสดงว่าการเชื่อมโยงแฟ้ม .zip ในรีจิสทรีอาจเสียหาย ค้นหาฟอรั่มการสนับสนุนของ Windows เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการนำวิธีแก้ไขรีจิสทรีมาใช้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่