ฉันจะป้อนอักขระในรูปภาพได้อย่างไร

เราขอให้คุณป้อนตัวอักษรและตัวเลขในรูปภาพเมื่อเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้บัญชี Microsoft เป็นตัวบุคคลจริง ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ โดยมีการวาดรูปตัวอักขระเพื่อให้บุคคลสามารถจดจำได้ แต่ยากเกินไปสำหรับโปรแกรม วิธีการนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติสามารถเข้ามาสร้างบัญชีจำนวนมากและส่งสแปมได้

เมื่อต้องการป้อนอักขระ

  • ดูอักขระและป้อนสิ่งที่คุณเห็นในกล่อง

    หรือ

    หากต้องการฟังเสียงอักขระ คลิก เสียง คลิกไอคอนเสียง แล้วป้อนตัวอักษรที่คุณได้ยินลงในกล่อง

    หากต้องการดูหรือฟังอักขระชุดอื่น ให้คลิก ใหม่

ประเภทของรูปภาพเคล็ดลับ
ประเภทของรูปภาพ
รูปภาพอักขระสองบรรทัด
เคล็ดลับ

ป้อนอักขระทั้งสองบรรทัด เริ่มด้วยบรรทัดบน โดยไม่ต้องเว้นวรรค

สิ่งที่ต้องป้อนคือ C3K8SXHECXSF

ประเภทของรูปภาพ
รูปภาพอักขระที่มีรอยต่อ
เคล็ดลับ

ป้อนอักขระโดยไม่ต้องสนใจรอยต่อ

สิ่งที่ต้องป้อนคือ CFS38FYC

ประเภทของรูปภาพ
รูปภาพอักขระสองชุด
เคล็ดลับ

ป้อนอักขระสำหรับบรรทัดโค้งทั้งสอง โดยไม่เว้นวรรค

สิ่งที่ต้องป้อนคือ 3YW32F8PFS6CDCHT

หมายเหตุ

  • ตัวอักษรไม่ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณจึงสามารถพิมพ์ได้ทั้งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

  • ทั้งนี้ ไม่ต้องใส่เว้นวรรคระหว่างอักขระ แม้ว่าคุณจะป้อนอักขระมากกว่าหนึ่งรูปภาพ

  • หากคุณพิมพ์ตัวอักขระไม่ถูกต้อง ให้คลิก ใหม่ เพื่อดูหรือฟังอักขระชุดใหม่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ไปที่บัญชี