แนวทางปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัตินี้มีผลบังคับใช้กับ MSN และ Windows Live และบริการอื่นๆ ทั้งหมดที่ทำให้ผู้ใช้สามารถประกาศหรือใช้งานเนื้อหาร่วมกับผู้อื่น เมื่อบริการเหล่านั้นแสดงหรือมีลิงก์มายังแนวทางปฏิบัตินี้ ('บริการ') โปรดอ่านแนวทางปฏิบัติและข้อมูลประกอบใดๆ ด้านล่างเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่คุณใช้งาน

คุณสมบัติสมาชิก

บริการนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป

ในฐานะของผู้ใช้บริการนี้ คุณต้องยึดมั่นในแนวทางปฏิบัตินี้ และจะรับผิดชอบต่อการดำเนินการและเนื้อหาทั้งหมดที่คุณประกาศ/อัปโหลด

นอกเหนือจากการยึดมั่นในแนวทางปฏิบัตินี้ คุณยังต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายของประเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ข้อห้ามในการใช้งาน

คุณจะไม่อัปโหลด ประกาศ ส่งถ่าย โอนย้าย เผยแพร่ แจกจ่าย หรือให้การสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลใดๆ (ซึ่งรวมถึงข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ ข้อมูล รายละเอียด ซอฟต์แวร์) หรือใช้บริการไปในทางที่เป็นการ

 • ส่อไปในทางอนาจาร ซึ่งรวมถึงภาพเปลือยของบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือภาพเปลือยในรูปแบบอื่นๆ เช่น ภาพการ์ตูน ภาพศิลป์ หรือหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น

 • กระตุ้น ยั่วยุ หรือแสดงออกในลักษณะลามกอนาจาร หยาบคาย ดูหมิ่น เหยียดหยาม เกลียดชัง ความเชื่อที่ขาดเหตุผล การเหยียดผิว หรือความรุนแรงในลักษณะต่างๆ

 • บิดเบือนแหล่งที่มาของเรื่องที่คุณประกาศหรืออัปโหลด ซึ่งรวมถึงการปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอื่น

 • ใส่หรือสร้างลิงก์ไปยังไซต์ภายนอกที่เป็นการละเมิดต่อแนวทางปฏิบัติ

 • รวมถึงเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิส่วนบุคคลหรือสาธารณชน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เว้นแต่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของสิทธิ์หรือเป็นผู้ควบคุมสิทธิ์นั้น หรือได้รับอนุญาตโดยถูกต้องสมบูรณ์

 • เจตนาที่จะทำอันตรายหรือหาประโยชน์จากผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยวิธีการต่างๆ

 • จัดทำขึ้นเพื่อพยายามหลอกลวง หรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ อีเมลแอดเดรส ที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ หรือชื่อสถานศึกษา

 • ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยพยายามเก็บ รวบรวม จัดเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัว เช่น รหัสผ่าน ข้อมูลบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่ หรือข้อมูลการติดต่อโดยที่บุคคลเหล่านั้นไม่ทราบล่วงหน้าและไม่ให้ความยินยอม

 • กระทำที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิดกฎหมายของประเทศและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำอนาจารเด็ก ทารุณโหดร้าย ผิดประเวณี ยาเสพติด การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และการก่อกวน

 • เจตนาที่จะคุกคาม ทำให้เกิดความรำคาญ ทำลายชื่อเสียง หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย ตกเป็นเหยื่อ หรือการข่มขู่ผู้อื่นหรือกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงการกระทำที่เป็นการแบ่งแยกอายุ เพศ ความทุพพลภาพ ลักษณะเชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ ชนชั้น หรือศาสนา หรือการกระตุ้นหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นผู้กระทำ

 • ทำให้เกิดความเสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้รายอื่น หรืออนุญาตให้ตนหรือผู้อื่นเข้าใช้งานซอฟต์แวร์อย่างไม่ถูกต้อง หรือการเจาะระบบรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งสแปม

 • พยายามปลอมแปลงเป็นพนักงานของ Microsoft ตัวแทน ผู้จัดการ โฮสต์ ผู้ดูแลระบบ ผู้ตรวจสอบ ผู้ใช้อื่น หรือบุคคลอื่นด้วยวิธีการใดๆ

 • สนับสนุนหรือส่งเสริมการซื้อขายอาวุธยุทธภัณฑ์หรืออาวุธปืน

 • รวมหรือมีข้อความที่อาจถูกจำแนกว่าเป็น 'อีเมลขยะ', 'สแปม', 'จดหมายลูกโซ่', 'จดหมายเชิญชวนแบบ Pyramid Scheme', 'นายหน้าขายสินค้าและบริการ' หรือโฆษณาทางการค้าที่ไม่พึงประสงค์

 • บรรยายเนื้อหาที่คุณประกาศหรืออัปโหลดไปในทางที่ผิด หรือมีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับเนื้อหาอื่นที่คุณเคยประกาศไปแล้ว

 • พยายามเข้าควบคุมการทำงานของบริการ รวมถึงระบบการจัดอันดับและความนิยมในบริการ โดยละเมิดข้อกำหนดของแนวปฏิบัตินี้ด้วยการคบคิดกับผู้อื่นในการลงคะแนนหรือใช้หลายแฟ้มประวัติ

 • เสนอการดำเนินการโอนเงินระหว่างประเทศในจำนวนที่เกินราคาที่ตกลงของสินค้า โดยมีเจตนาเรียกขอคืนเงินจากบางส่วนของการชำระเงิน

 • รวมโฆษณาที่เป็นการสร้างรายได้ บัตรลดราคา บริการให้คำปรึกษาด้านเครดิต แบบสอบถามออนไลน์ หรือการจัดประกวดออนไลน์

คุณจะไม่ใช้อุปกรณ์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อัตโนมัติทุกรูปแบบที่สามารถส่งการประกาศต่างๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft

การสิ้นสุดและการยกเลิก

Microsoft ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ถือเป็นภาระผูกพันในการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบและยกเลิกบริการและข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ รวมถึงการลบเนื้อหาและบัญชี Microsoft ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลยพินิจในการห้ามผู้เข้าร่วมเข้าใช้บริการหรือยกเลิกการเข้าใช้บริการ

สิทธิ์และความรับผิดชอบ

ขอแนะนำไม่ให้คุณแบ่งปันข้อมูลที่ผู้อื่นสามารถใช้ในการทำอันตรายตัวคุณได้ และให้ผู้ปกครองเอาใจใส่และควบคุมดูแลการประกาศข้อมูลและการกระทำใดๆ ของเด็กที่อยู่ในความดูแลของตนเพื่อให้เด็กเหล่านั้นสามารถออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย

Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหา ประกาศ รายการ หรือข้อความใดๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้น คุณเป็นผู้ตัดสินใจในการดูเนื้อหาหรือติดต่อกับบุคคลอื่น ขอแนะนำให้คุณใช้วิจารณญาณของตัวคุณเอง

คุณมีหน้าที่ปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากการถูกรบกวน สปายแวร์ หรือไวรัสที่อาจมีอยู่ในรายการที่ดาวน์โหลดจากบริการ ขอแนะนำให้คุณติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ

คุณสามารถใช้ลิงก์ แจ้งการใช้งานในทางที่ผิด เพื่อรายงานการละเมิดแนวทางปฏิบัตินี้

Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และขอแนะนำให้คุณตรวจสอบแนวทางปฏิบัติเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการกระทำของคุณสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว

ข้อมูลบางอย่างที่คุณให้หรืออัปโหลดไปยังบริการ อาจจัดเก็บไว้ภายนอกประเทศที่คุณพำนักอยู่

กิจกรรมทั้งหมดในบริการนี้ถูกบังคับใช้ภายใต้ Microsoft Services Agreement

ส่วนเสริมแนวทางปฏิบัติสำหรับ MSN Video (Soapbox)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: เมษายน 2552

โปรดทราบว่าข้อมูลนี้เป็นส่วนเสริมของแนวทางปฏิบัติข้างต้น เพื่อให้มีความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติของบริการใดบริการหนึ่งโดยเฉพาะ คุณควรอ่านทั้งแนวทางปฏิบัติและส่วนเสริมที่เกี่ยวข้อง

เฉพาะผู้ใช้ที่พำนักอยู่ในออสเตรเลีย เบลเยียม บราซิล แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฮ่องกง อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย สิงคโปร์ สเปน สวีเดน ไทย ตุรกี หรือสหรัฐอเมริกาสามารถอัปโหลดวิดีโอไว้ใน Soapbox ใน MSN Video ได้

ส่วนเสริมแนวทางปฏิบัติสำหรับ Bing Maps

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: มกราคม 2552

โปรดทราบว่าข้อมูลนี้เป็นส่วนเสริมของแนวทางปฏิบัติข้างต้น เพื่อให้มีความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติของบริการใดบริการหนึ่งโดยเฉพาะ คุณควรอ่านทั้งแนวทางปฏิบัติและส่วนเสริมที่เกี่ยวข้อง

นักพัฒนา

หากคุณเป็นนักพัฒนาที่ต้องการใช้แพลตฟอร์ม Bing Maps ในการสร้าง Mashup ของคุณเอง โปรดตรวจสอบข้อกำหนด API SDK ของ Bing Maps ที่ http://www.microsoft.com/maps/product/terms.html คุณอาจได้รับสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมโดยการเข้าไปยังข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน Bing Maps/Microsoft MapPoint โปรดติดต่อ maplic@microsoft.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อจำกัด

แผนที่ รูปภาพ และข้อมูลอื่นใดที่อยู่ใน Bing Maps เป็นของ Microsoft และผู้แทนจำหน่าย คุณต้องไม่ใช้ Bing Maps สำหรับการพิมพ์เป็นจำนวนมากหรือดาวน์โหลดรูปภาพหรือข้อมูล เว้นแต่คุณจะได้รับสัญญาการอนุญาตให้ใช้งานอย่างชัดแจ้ง คุณต้องไม่

 • เข้าถึงข้อมูลแผนที่หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากวิธีการทางเอกสารที่ Microsoft จัดเตรียมไว้ให้กับคุณ

 • ใช้งานเกินข้อจำกัดทางเทคนิคใน API ของ Bing Maps

 • คัดลอก จัดเก็บ เก็บข้อมูล หรือสร้างฐานข้อมูลของผลลัพธ์ที่ได้จาก Bing Maps

 • ขาย ให้เช่า หรือเช่าซื้อผลลัพธ์หรือการเข้าถึง API ของ Bing Maps หรือ Bing Maps

 • คัดลอก บันทึก ดาวน์โหลด แจกจ่าย กระจาย หรือจัดการรูปภาพ

 • ใช้ภาพจากมุมสูงของสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่นเพื่อการใช้งานภาครัฐโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะจากเรา หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อจำกัดนี้ โปรดติดต่อ maplic@microsoft.com

3D Map Tour

เราสนับสนุนให้คุณสร้างวิดีโอ 3D Map Tour โดยใช้เนื้อหาจาก Bing Maps 3D ตราบเท่าที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดในส่วนเสริมนี้และแนวทางปฏิบัติข้างต้น Microsoft ให้สิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่เป็นการเฉพาะ และไม่สามารถมอบสิทธิ์ต่อให้กับบุคคลอื่น ในการใช้และแสดงเนื้อหาจาก Bing Maps 3D เพื่อสร้างวิดีโอ 3D Map Tour และแบ่งปันวิดีโอที่คุณสร้าง สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เราให้สิทธิ์การใช้งานทั่วไปแก่คุณในการสร้างวิดีโอ 3D Map Tour ซึ่งเราสามารถเพิกถอนสิทธิ์การใช้งานอย่างจำกัดนี้ ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลา

การแจ้งการละเมิดแนวทางปฏิบัตินี้

ที่แห่งนี้เป็นชุมชนของคุณ โปรดร่วมทำให้ชุมชนนี้เป็นปึกแผ่นและมีชีวิตชีวาน่ารื่นรมย์

 • หากคุณเห็นเนื้อหาที่ละเมิดแนวทางปฏิบัตินี้ โปรดแจ้งเพื่อให้เนื้อหาได้รับการตรวจสอบ

ขอบคุณที่ใช้บริการและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้!

 • ปรับปรุงเมื่อ: เมษายน 2552

 • © 2009 Microsoft

 • เครื่องหมายการค้า สิทธิส่วนบุคคล ข้อกำหนดการใช้ แจ้งการใช้งานในทางที่ผิด ความปลอดภัย ศูนย์รวมวิธีใช้ บัญชี คำติชม