ฉันจะป้องกันไม่ให้ลูกของฉันดูเว็บไซต์บางเว็บหรือพูดคุยออนไลน์ได้อย่างไร

เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เด็กๆ ของคุณดูบางเว็บไซต์หรือสนทนาออนไลน์ ให้ไปที่เว็บไซต์ Family Safety และเลือกระดับการกรองที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆ ของคุณ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้


 1. จากบนคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ ให้ไปที่ เว็บไซต์ Family Safety แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของผู้ปกครอง

 2. ภายใต้ชื่อของเด็กที่คุณต้องการตั้งค่าการกรองเว็บให้ ให้คลิก แก้ไขการตั้งค่า

 3. คลิก การกรองเว็บ เลือก เปิดการกรองเว็บ แล้วเลื่อนตัวเลื่อนเพื่อเลือกระดับการกรอง การตั้งค่าจะแบ่งเป็นช่วงตั้งแต่เข้มงวดที่สุดอยู่ด้านบนสุด ไปจนถึงเข้มงวดน้อยที่สุดอยู่ด้านล่างสุดดังนี้

  • เลือก เฉพาะรายชื่อที่อนุญาต เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์ที่ผู้ปกครองเพิ่มในรายการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

  • เลือก ปลอดภัยสำหรับเด็ก เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์ในรายการที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งเว็บไซต์ที่อยู่ในประเภทที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก การตั้งค่านี้จะบล็อกเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่และเครือข่ายทางสังคม การสนทนาผ่านเว็บ และเว็บเมล

  • เลือก ความสนใจทั่วไป เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงไซต์ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาต รวมถึงเว็บไซต์ในประเภทปลอดภัยสำหรับเด็กและความสนใจทั่วไป ไซต์ความสนใจทั่วไปคือไซต์ที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทอื่นใดเลย เช่น เครือข่ายสังคม หรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ โปรแกรมค้นหายอดนิยม (อาจไม่รวมถึงรายการผลลัพธ์ในโปรแกรม) โดยทั่วไปเป็นไซต์ความสนใจทั่วไป การตั้งค่านี้จะบล็อกเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่และเครือข่ายทางสังคม การสนทนาผ่านเว็บ และเว็บเมล

  • เลือก การติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ (พื้นฐาน) เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์ในรายการที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งเว็บไซต์ที่อยู่ในประเภทที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและความสนใจทั่วไป ตลอดจนเครือข่ายทางสังคม การสนทนาผ่านเว็บ และเว็บเมล การตั้งค่านี้จะบล็อกเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่

  • เลือก แจ้งเตือนเนื้อหาผู้ใหญ่ เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมด แต่จะมีการเตือนก่อนจะอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่ที่น่าสงสัย เว็บไซต์ต่างๆ ในรายการที่ถูกบล็อกจะยังคงถูกบล็อกไว้


หมายเหตุ

 • ในการตั้งค่าการกรองเว็บให้ทำงาน คุณต้องติดตั้งและตั้งค่าตัวกรอง Family Safety ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เด็กใช้งาน

 • แม้ว่า Family Safety จะใช้เทคโนโลยีล่าสุด แต่ไม่มีระบบประเภทนี้ที่สามารถทำงานได้ผลถูกต้อง 100% การกรองเว็บเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บางครั้งอาจมีการจัดประเภทเว็บไซต์แตกต่างจากที่ผู้ปกครองหรือผู้เผยแพร่ไซต์คิดว่าควรจะเป็น หากผู้ปกครองหรือผู้เผยแพร่เว็บไซต์คิดว่าเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งควรถูกบล็อกหรือควรได้รับการอนุญาต แต่เว็บไซต์นั้นไม่ได้ถูกบล็อกหรือไม่ได้รับการอนุญาต ผู้ปกครองหรือผู้เผยแพร่เว็บไซต์สามารถรายงานให้ทีมงาน Family Safety ทราบได้

และคุณยังสามารถบล็อกหรืออนุญาตบางเว็บเพจหรือเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบข้อมูลของเด็กแต่ละคนได้โดยใช้ Family Safety (หรือตรวจสอบสมาชิกในครอบครัวทุกคนพร้อมกัน) สามารถทำได้ดังนี้

 1. จากบนคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ ให้ไปที่ เว็บไซต์ Family Safety แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft account. ของผู้ปกครอง

 2. ภายใต้ชื่อของเด็กที่คุณต้องการตั้งค่าการกรองเว็บให้ ให้คลิก แก้ไขการตั้งค่า

 3. คลิก รายการการกรองเว็บ

 4. พิมพ์หรือวางที่อยู่เว็บของไซต์ที่คุณต้องการให้อนุญาตหรือบล็อกลงในกล่องข้อความ http:// แล้วคลิก อนุญาต หรือ บล็อก

  คุณสามารถใช้รายการแบบหล่นลงถัดจากกล่องข้อความ http:// เพื่ออนุญาตหรือบล็อกเว็บไซต์สำหรับเด็กคนเดียวที่ตรวจสอบอยู่ในปัจจุบัน หรือเด็กหรือสมาชิกในครอบครัวหลายคนก็ได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่