การระบุประเภทของเนื้อหาบนเว็บนั้นใช้วิธีใด

Family Safety จัดกลุ่มเว็บไซต์จำนวนมากให้อยู่ในประเภทต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ปกครอง ตัวอย่างบางส่วนของประเภทเว็บไซต์ดังกล่าวได้แก่ เว็บไซต์ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เครือข่ายสังคม และเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ผู้ปกครองสามารถใช้ประเภทเหล่านี้เพื่อควบคุมเนื้อหาที่เด็กสามารถดูได้ แทนที่จะป้อนเว็บไซต์แต่ละรายการในรายการที่อนุญาตหรือรายการที่บล็อก หากผู้ปกครองเลือกใช้การตั้งค่าการกรองเว็บที่บล็อกประเภทเว็บไซต์ เด็กจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ในประเภทนั้นได้

หมายเหตุ

  • แม้ว่า Family Safety จะใช้เทคโนโลยีล่าสุด แต่ก็ยังไม่มีระบบใดในประเภทนี้ที่สามารถทำงานได้ผลถูกต้อง 100% การกรองเว็บเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บางครั้งอาจมีการจัดประเภทเว็บไซต์แตกต่างจากที่ผู้ปกครองหรือผู้เผยแพร่ไซต์คิดว่าควรจะเป็น หากผู้ปกครองหรือผู้เผยแพร่เว็บไซต์คิดว่าไซต์ใดไซต์หนึ่งควรถูกบล็อกหรืออนุญาต แต่เมื่อไม่เป็นเช่นนั้น พวกเขาสามารถ รายงานเรื่องนี้กับทีม Family Safety

เว็บไซต์ได้รับการจัดประเภทในครั้งแรกด้วยการวิเคราะห์ของคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะมีการตรวจสอบผลลัพธ์โดยบุคคลที่เป็นผู้ตรวจสอบ หากเว็บไซต์เป็นที่นิยมและมีเนื้อหาคงเดิม ที่อยู่ของเว็บไซต์จะได้รับการจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ในรายการการจัดอันดับเนื้อหา หากเว็บไซต์ไม่ได้เป็นที่นิยมพอที่จะมีข้อมูลอยู่ในรายการนี้ หรือมีเนื้อหาในเว็บที่เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง Family Safety จะตรวจสอบเนื้อหานั้นจากบริการจัดอันดับเนื้อหาเพื่อที่จะระบุประเภทของเว็บไซต์

บริการจัดอันดับเนื้อหาจะประเมินเว็บไซต์โดยอิงกับชุดของกฎ บริการนี้สามารถแจ้งข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ Family Safety ทราบ

  • เว็บไซต์อยู่ในประเภทเฉพาะ (เช่น เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่)

  • เว็บไซต์เป็นเว็บที่อยู่ในความสนใจทั่วไป โดยไม่ได้อยู่ในประเภทใด

  • เว็บไซต์เป็นเว็บที่ไม่รู้จัก และบริการไม่สามารถจัดให้อยู่ในประเภทที่มีระดับความน่าเชื่อสูงพอได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่