สิ่งที่คุณสามารถทำได้กับกลุ่ม

กลุ่มมีคุณลักษณะที่น่าสนใจบางอย่างที่จะช่วยให้สมาชิกภายในกลุ่มมีการจัดการที่ดีและได้รับข้อมูลอัปเดตอยู่เสมอ

  • ปฏิทินของกลุ่ม ติดตามเหตุการณ์และวันสำคัญด้วยปฏิทินที่ทุกคนในกลุ่มสามารถใช้ร่วมกันได้

  • ใช้รูปภาพและเอกสารร่วมกัน ใช้รูปภาพและไฟล์อื่นๆ ร่วมกับสมาชิก

  • ไม่พลาดการติดต่อ ส่งข้อความไปให้ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มโดยใช้อีเมลแอดเดรสของกลุ่ม หรือสนทนาเป็นกลุ่มกับสมาชิกคนอื่นๆ ผ่าน Messenger

ไปที่กลุ่ม

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่