ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องอื่นใช่หรือไม่

หมายเหตุ

  • การสนับสนุนยังไม่พร้อมให้บริการในบางประเทศหรือภูมิภาค

  • คุณต้องสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนและสร้างคำขอการสนับสนุน หากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ให้สร้างบัญชีชั่วคราวที่ https://signup.live.com