ฉันจะทำอย่างไรหากไม่สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาใน Windows Live Mail

หากต้องการป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัส ซึ่งเป็นโปรแกรมที่อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ Windows Live Mail จะบล็อกสิ่งที่แนบมาบางชนิดที่มีความเสี่ยงสูงว่ามีไวรัส หาก Mail บล็อกสิ่งที่แนบมาที่คุณได้รับ คำเตือน รูปภาพของไอคอนสิ่งที่แนบมาที่ไม่ได้รับอนุญาต ไฟล์ชนิดที่ไม่อนุญาต จะปรากฏขึ้นในส่วนหัวของข้อความ และไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดสิ่งที่แนบมา

หากต้องการอนุญาตสิ่งที่แนบมาทุกชนิดเสมอ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในตัวเลือกความปลอดภัย หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่านี้แล้ว คุณจะสามารถดาวน์โหลดและเปิดสิ่งที่แนบมาได้ทุกชนิด อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนการตั้งค่านี้จะไม่ยกเลิกการบล็อกสิ่งที่แนบมาที่ Mail ได้รับแล้ว หากต้องการให้ใช้สิ่งที่แนบมาเหล่านี้สำหรับบางข้อความ คุณสามารถขอให้ผู้ส่งบีบอัด (หรือซิป) สิ่งที่แนบมาก่อนจะส่ง

เมื่อต้องการให้ Mail ดาวน์โหลดและเปิดสิ่งที่แนบมาทุกชนิดเสมอ

  1. เปิด Windows Live Mail โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Mail แล้วคลิก Windows Live Mail ในรายการผลลัพธ์
  2. ในแท็บ หน้าแรก คลิก อีเมลขยะ และคลิก ตัวเลือกความปลอดภัย

  3. คลิกแท็บ ความปลอดภัย จากนั้น ภายใต้ การป้องกันไวรัส ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก ไม่อนุญาตให้บันทึกหรือเปิดสิ่งที่แนบมาซึ่งอาจจะเป็นไวรัส และคลิก ตกลง

หมายเหตุ

  • ไม่แนะนำให้ปิดตัวเลือกนี้เพราะอาจส่งผลให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสี่ยงต่อไวรัส

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่