หมายเหตุ: ผู้ให้บริการอีเมลบางรายได้ย้ายไปใช้โปรโตคอลอีเมลที่ใหม่กว่าเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่ปรับปรุงขึ้น ผู้ให้บริการอีเมลเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้ร่วมกับ Windows Live Mail ได้อีกต่อไป

ฉันจะนำเข้าและส่งออกอีเมล ผู้ติดต่อ และปฏิทินด้วย Windows Live Mail ได้อย่างไร

หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์หรือติดตั้ง Windows Live Mail ใหม่ ก่อนอื่น คุณควรส่งออกข้อมูลทุกอย่าง ทำการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงนำเข้าข้อมูลทั้งหมดกลับไปอีกครั้ง วิธีนี้เรียกกันว่าการสำรองและคืนค่า

หากคุณเพิ่มบัญชีอีเมลไว้ใน Windows Live Mail บัญชีส่วนใหญ่จะบันทึกข้อความของคุณโดยอัตโนมัติ และจะซิงค์ข้อความเหล่านั้นเมื่อคุณเพิ่มบัญชีอีกครั้ง

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 • หากต้องการส่งออกอีเมล ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในตำแหน่งที่คุณต้องการ ข้อความต้องส่งออกไปยังโฟลเดอร์ว่าง

 • รายการในปฏิทินไม่สามารถสำรองไว้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Windows Live ID ปฏิทินของคุณจะซิงค์กับ http://calendar.live.com

 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Windows Live ID รายชื่อผู้ติดต่อของคุณจะซิงค์โดยอัตโนมัติ แต่หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Windows Live ID คุณต้องส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อและนำเข้าใหม่อีกครั้งด้วยตนเอง

 • หากคุณมีบัญชี POP3 ให้ตรวจสอบแท็บ ขั้นสูง ใน คุณสมบัติ เพื่อดูว่าข้อความถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ POP3 หรือไม่ หากข้อความถูกลบและคุณวางแผนที่จะถอนการติดตั้งหรือลบบัญชีดังกล่าวออกจาก Windows Live Mail คุณควรส่งออกและนำเข้าข้อความของคุณใหม่ด้วยตนเอง

 • หากคุณกำลังใช้โปรแกรมอย่าง Windows Easy Transfer ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้รวมโฟลเดอร์ที่เพิ่งสร้างใหม่ไว้ในข้อมูลสำรองแล้ว คุณสามารถดูรายละเอียดในการใช้ Windows Easy Transfer ได้จากที่นี่

 • หากต้องการนำเข้าผู้ติดต่อหลายรายการ คุณควรใช้ไฟล์ .csv การนำเข้าโดยใช้ไฟล์ .vcf ต้องทำทีละครั้ง

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการส่งออกข้อความอีเมลจาก Windows Live Mail

 1. เปิด Windows Live Mail โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Mail แล้วคลิก Windows Live Mail ในรายการผลลัพธ์
 2. ในมุมบนซ้าย ให้เปิดเมนู ไฟล์ คลิก ส่งออกอีเมล จากนั้นเลือก ข้อความอีเมลรูปเมนูไฟล์ซึ่งเลือก ส่งออกอีเมล และ ข้อความอีเมล
 3. เลือก MicrosoftWindows Live Mail เป็นรูปแบบไฟล์ส่งออก แล้วคลิก ถัดไป

 4. คลิก เรียกดู และเลือกไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการจัดเก็บข้อความ ดูให้แน่ใจว่าโฟลเดอร์ว่างอยู่

 5. คลิก ถัดไป

 6. เลือกโฟลเดอร์ข้อความที่คุณต้องการส่งออก จากนั้นคลิก ถัดไป คุณจะได้รับข้อความยืนยันว่าส่งออกข้อความเรียบร้อยแล้ว คลิก เสร็จสิ้น

เมื่อต้องการส่งออกผู้ติดต่อจาก Windows Live Mail

 1. เปิด Windows Live Mail โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Mail แล้วคลิก Windows Live Mail ในรายการผลลัพธ์
 2. ในมุมล่างซ้าย เลือก ผู้ติดต่อรูปภาพของเมนูซึ่งเลือกผู้ติดต่อไว้
 3. คลิก ส่งออก บน Ribbon

 4. เลือกรูปแบบไฟล์ในเมนูดรอปดาวน์

  • หากส่งออกผู้ติดต่อหลายรายการ ให้เลือก .csv

  • หากส่งออกผู้ติดต่อเพียงหนึ่งหรือสองรายการ ให้เลือก .vcf

 5. คลิก เรียกดู และเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อ

 6. ป้อนชื่อไฟล์ แล้วคลิก บันทึก

 7. คลิก ถัดไป จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากฟิลด์ที่คุณต้องการส่งออก ระบบจะส่งออกเฉพาะฟิลด์ที่เลือกเท่านั้น ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกฟิลด์ทั้งหมดที่ต้องการไว้แล้ว

 8. คลิก เสร็จสิ้น

เมื่อต้องการนำเข้าข้อความอีเมลลงใน Windows Live Mail

 1. เปิด Windows Live Mail โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Mail แล้วคลิก Windows Live Mail ในรายการผลลัพธ์
 2. ในมุมบนซ้าย ให้เปิดเมนู ไฟล์ จากนั้นคลิก นำเข้าข้อความ
  รูปภาพของเมนูไฟล์ซึ่งเลือก นำเข้าข้อความ
 3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่เหมาะสม จากนั้นคลิก ถัดไป (ตัวเลือกต่างๆ ได้แก่ Microsoft Outlook Express 6, Windows Live Mail และ Windows Mail)

 4. คลิก เรียกดู และเลือกโฟลเดอร์ที่มีข้อความที่คุณส่งออกไว้ จากนั้นคลิก ถัดไป คุณสามารถเลือกนำเข้าโฟลเดอร์ทั้งหมดหรือเฉพาะบางโฟลเดอร์ก็ได้

 5. คลิก ถัดไป คุณจะได้รับข้อความยืนยันรูปแบบไฟล์ที่ใช้และแจ้งว่าการนำเข้าเรียบร้อยแล้ว

 6. คลิก เสร็จสิ้น คุณสามารถค้นหาข้อความที่นำเข้าไว้จากบานหน้าต่างซ้าย ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ โฟลเดอร์ที่จัดเก็บ

เมื่อต้องการนำเข้าผู้ติดต่อแบบออฟไลน์ลงใน Windows Live Mail

 1. เปิด Windows Live Mail โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Mail แล้วคลิก Windows Live Mail ในรายการผลลัพธ์
 2. ในมุมล่างซ้าย เลือก ผู้ติดต่อรูปภาพของเมนูซึ่งเลือกผู้ติดต่อไว้
 3. คลิก นำเข้า บน Ribbon

 4. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ตรงกับรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณส่งออกไว้ (.csv หรือ .vcf)

 5. คลิก เรียกดู จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่มีรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณส่งออกไว้

 6. คลิก ถัดไป และเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากฟิลด์ที่คุณต้องการนำเข้า

 7. คลิก เสร็จสิ้น

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่