ฉันจะนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอใน Movie Maker ได้อย่างไร

คุณสามารถนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอจากจากกล้องและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ Movie Maker ซึ่งเมื่อคุณนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอ แฟ้มจะถูกคัดลอกจากกล้องหรืออุปกรณ์มายังคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากนั้น คุณสามารถใช้รูปถ่ายและวิดีโอในภาพยนตร์ของคุณใน Movie Maker ได้ และรูปถ่ายและวิดีโอจะปรากฏใน Photo Gallery ด้วย

ต่อไปนี้คืออุปกรณ์ที่คุณสามารถใช้นำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอ

 • กล้องถ่ายรูปดิจิทัล

 • การ์ดหน่วยความจำแฟลช เช่น การ์ด Secure Digital (SD) หรือการ์ดหน่วยความจำ CompactFlash ที่อยู่ในตัวอ่านการ์ด

 • แผ่นข้อมูลซีดีหรือดีวีดี

 • กล้องวิดีโอที่บันทึกไปยังฮาร์ดไดรฟ์ภายในหรือการ์ดหน่วยความจำแฟลช

 • วิดีโอเทปที่อยู่ในกล้องวิดีโอแบบดิจิทัล (DV) หรือกล้องวิดีโอความละเอียดสูง (HDV)

 • โทรศัพท์มือถือที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณใช้งาน Movie Maker บน Windows 7 และคุณมีเว็บแคมที่เชื่อมต่อและติดตั้งในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถบันทึกวิดีโอแบบสดจากเว็บแคมได้ เว็บแคมมักจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ USB อย่างไรก็ตาม แล็ปท็อปรุ่นใหม่บางรุ่นมักมีเว็บแคมมาให้ในตัวเครื่องที่ด้านบนของหน้าจอ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอจากกล้องดิจิทัล กล้องวิดีโอที่ใช้ฮาร์ดไดรฟ์หรือหน่วยความจำแฟลช ตัวอ่านการ์ด หรือซีดีหรือดีวีดีข้อมูล

 1. เปิด Movie Maker โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Movie Maker จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Movie Maker
 2. ทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ที่คุณใช้นำเข้า

  • เชื่อมต่อกล้องดิจิทัลกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB แล้วเปิดกล้อง

  • เชื่อมต่อกล้องวิดีโอที่บันทึกภาพไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ภายในกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำแฟลช เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่อ USB

  • ใส่การ์ดหน่วยความจำแฟลชในตัวอ่านการ์ด (หากคุณมี)

  • ใส่ซีดีหรือดีวีดีข้อมูลลงในไดรฟ์ดิสก์ในคอมพิวเตอร์

 3. คลิกปุ่ม Movie Maker แล้วคลิก นำเข้าจากอุปกรณ์

 4. หากข้อความ รูปถ่ายและวิดีโอจะถูกนำเข้าไปยัง Photo Gallery ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง

 5. ในหน้าต่าง นำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอ ให้คลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอจาก แล้วคลิก นำเข้า

 6. หรืออีกวิธีหนึ่ง คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม ทำการเปลี่ยนตามที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง ซึ่งตัวเลือกจะให้คุณเลือกที่ที่จะบันทึกแฟ้ม หรือรูปแบบแฟ้มที่จะใช้สำหรับชื่อแฟ้มและโฟลเดอร์

  หากกล้องของคุณสามารถตรวจสอบว่าคุณถ่ายรูปแบบแนวนอนหรือแนวตั้ง คอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถหมุนรูปถ่าย JPEG ให้วางแนวได้อย่างถูกต้องโดยอัตโนมัติเมื่อมีการนำเข้ารูปถ่าย ในการปิดการหมุนอัตโนมัติ ให้ล้างช่องทำเครื่องหมาย หมุนรูปถ่ายขณะนำเข้า

 7. บนเพจ พบรูปถ่ายและวิดีโอใหม่ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในการตรวจสอบ จัดระเบียบ และระบุรูปถ่ายหรือวิดีโอที่จะนำเข้า ให้คลิก ตรวจสอบ จัดระเบียบ และจัดกลุ่มรายการที่จะนำเข้า คลิก ถัดไป แล้วไปยังขั้นตอนถัดไป

  • ในการนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอพร้อมกันทั้งหมด ให้คลิก นำเข้ารายการใหม่ทั้งหมดทันที พิมพ์ชื่อของรูปถ่ายและวิดีโอทั้งหมด แล้วคลิก ถัดไป

   รูปถ่ายและวิดีโอทั้งหมดจะได้รับการนำเข้า ไปที่ขั้นตอนที่ 9 เพื่อทำต่อ

 8. บนเพจ เลือกกลุ่มที่คุณต้องการนำเข้า ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ แล้วคลิก นำเข้า

  • รูปถ่ายและวิดีโอจะได้รับการจัดกลุ่มตามวันที่ที่ถ่าย ในการเปลี่ยนช่วงเวลาสำหรับการจัดกลุ่มรูปถ่ายหรือวิดีโอ ให้เลื่อนตัวเลื่อน ปรับเปลี่ยนกลุ่ม

  • ในการนำเข้ากลุ่มของรูปถ่ายหรือวิดีโอ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากกลุ่ม หรือล้างช่องทำเครื่องหมายสำหรับกลุ่มของรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณไม่ต้องการนำเข้า

  • ในการดูรูปถ่ายและวิดีโอทั้งหมดในกลุ่ม ให้คลิก ดูรายการทั้งหมด

  • สำหรับแต่ละกลุ่มของรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการนำเข้า ให้คลิก ป้อนชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่ม

  • ในการกำหนดแท็กให้กับกลุ่ม ให้คลิก เพิ่มแท็ก แล้วพิมพ์ชื่อแท็กใหม่สำหรับกลุ่มของรูปถ่ายและวิดีโอนั้น หรือคลิกแท็กที่มีอยู่ หากคุณต้องการป้อนมากกว่าหนึ่งแท็ก ให้พิมพ์เครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) ระหว่างแต่ละแท็กเพื่อคั่นแท็ก

 9. ใน Photo Gallery ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่มุมซ้ายบนของแต่ละรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการใช้ในภาพยนตร์

 10. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม แบ่งปัน ให้คลิก ภาพยนตร์

  รูปถ่ายและวิดีโอที่เลือกจะถูกเพิ่มไปยังกระดานเรื่องราวใน Movie Maker

หมายเหตุ

 • ก่อนที่คุณจะลบรูปถ่ายหรือวิดีโอออกจากการ์ดหน่วยความจำหรือกล้อง คุณอาจต้องการคัดลอกรูปถ่ายหรือวิดีโอไว้ในดีวีดีหรือซีดีที่สามารถบันทึกได้ ในฮาร์ดดิสก์ภายนอก หรือในบริการเก็บข้อมูลบนเว็บ เพื่อให้คุณมีสำเนาสำรอง

 • แฟ้มวิดีโอและเพลงที่ใช้การจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะใช้ใน Movie Maker ไม่ได้

เมื่อต้องการนำเข้าวิดีโอจากวิดีโอเทปในกล้อง DV

 1. เปิด Movie Maker โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Movie Maker จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Movie Maker
 2. เชื่อมต่อกล้องวิดีโอดิจิทัล (DV) กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายเคเบิล IEEE 1394 แล้วเปลี่ยนกล้องวิดีโอดิจิทัลของคุณเป็นโหมด Playback/VCR

 3. คลิกปุ่ม Movie Maker แล้วคลิก นำเข้าจากอุปกรณ์

 4. หากข้อความ รูปถ่ายและวิดีโอจะถูกนำเข้าไปยัง Photo Gallery ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง

 5. ในหน้าต่าง นำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอ ให้เลือกกล้อง DV แล้วคลิก นำเข้า

 6. หรืออีกวิธีหนึ่ง บนเพจ นำเข้าวิดีโอ ให้คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ แล้วคลิก ตกลง

  • เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ เช่น ที่สำหรับบันทึกแฟ้มหรือรูปแบบแฟ้มที่จะใช้สำหรับชื่อโฟลเดอร์และชื่อแฟ้ม

  • หากวิดีโอเทปของคุณมีฉากต่างกันหลายฉาก จะสามารถนำเข้าแต่ละฉากเป็นแฟ้มที่แตกต่างกันได้ โดยให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย นําเข้าวิดีโอเป็นหลายแฟ้ม (ใช้กับวิดีโอ HD ไม่ได้) หากเวลาของจุดสิ้นสุดของฉากหนึ่งกับจุดเริ่มต้นของฉากถัดไปน้อยกว่า 30 วินาที แฟ้มเหล่านี้จะได้รับการนำเข้าเป็นแฟ้มเดียว

 7. บนเพจ นำเข้าวิดีโอ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับวิดีโอที่คุณต้องการนำเข้า ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ แล้วคลิก ถัดไป

  • คลิก นำเข้าวิดีโอทั้งหมด เพื่อนำเข้าวิดีโอทั้งหมดในวิดีโอเทปไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ขั้นตอนที่ 10 หลังจากนำเข้าวิดีโอแล้ว

   วิดีโอเทปจะถูกนำเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ และถูกกรอกลับโดยอัตโนมัติ

  • คลิก เลือกข้อมูลบางส่วนของวิดีโอที่จะนำเข้า แล้วทำตามขั้นตอนที่ 8 ต่อ

  • คลิก เขียนวิดีโอทั้งหมดลงดีวีดี และป้อนชื่อเมนูดีวีดี

   วิดีโอจะได้รับการนำเข้าไปยังคอมพิวเตอร์และเขียนในดีวีดี หลังจากเขียนในดีวีดีแล้ว บนเพจ ดีวีดีของคุณพร้อมแล้ว ให้คลิก ปิด

   ในการใช้ตัวเลือกนี้และเขียนวิดีโอลงในดีวีดีโดยตรง คุณจะต้องติดตั้ง Windows DVD Maker ในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน และคุณยังต้องมีเครื่องเขียนดีวีดีติดตั้งในเครื่อง โดยใส่แผ่นดีวีดีว่างที่สามารถบันทึกได้ไว้

   ใน Windows Vista โปรแกรม Windows DVD Maker จะมีอยู่ใน Windows Vista Home Premium และ Windows Vista Ultimate

   ใน Windows 7 โปรแกรม Windows DVD Maker จะมีอยู่ใน Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise และ Windows 7 Ultimate

 8. ในหน้าต่าง นำเข้าวิดีโอ ให้ใช้กล้องของคุณเพื่อค้นหาส่วนของวิดีโอที่คุณต้องการนำเข้าก่อน แล้วคลิก นำเข้า

  หากคุณต้องการหยุดนำเข้าหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย หยุดการนำเข้าหลังจาก (นาที) แล้วเลือกช่วงเวลา

 9. คลิก หยุด เพื่อหยุดการนำเข้าวิดีโอ จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใช้กล้องเพื่อไปที่อีกส่วนของวิดีโอที่คุณต้องการนำเข้า แล้วนำเข้าวิดีโอส่วนนั้นด้วย คลิก เสร็จสิ้น เมื่อคุณนำเข้าวิดีโอทั้งหมดที่คุณต้องการจากวิดีโอเทปเสร็จสิ้นแล้ว

  • หากคุณนำเข้าวิดีโอทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น วิดีโอจะได้รับการนำเข้าและบันทึกเป็นแฟ้ม DV‑AVI

 10. ใน Photo Gallery ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่มุมบนซ้ายสำหรับวิดีโอที่คุณต้องการใช้ในภาพยนตร์ของคุณ

 11. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม แบ่งปัน ให้คลิก ภาพยนตร์

  รูปถ่ายและวิดีโอที่เลือกจะถูกเพิ่มไปยังกระดานเรื่องราวใน Movie Maker

หมายเหตุ

 • หากคุณนำเข้าวิดีโอจากกล้องวิดีโอความละเอียดสูง (HDV) คุณสามารถนำเข้าวิดีโอทั้งหมดได้เท่านั้น


แหล่งข้อมูลอื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม
ถามคำถามของคุณในฟอรั่ม Movie Maker

มีไอเดียสำหรับ Movie Maker ใช่ไหม
ให้คำติชมแก่เรา