ฉันจะเผยแพร่ภาพยนตร์ของฉันบนเว็บได้อย่างไร

หลังจากที่คุณแก้ไขโครงการของคุณใน Movie Maker เสร็จแล้ว คุณสามารถแบ่งปันภาพยนตร์ของคุณกับครอบครัว เพื่อนๆ หรือผู้อื่นโดยการประกาศภาพยนตร์ลงบนเว็บ คุณสามารถแบ่งปันโดยเลือกเว็บไซต์หนึ่งในกลุ่ม การใช้ร่วมกัน และในปัจจุบันคุณยังสามารถติดตั้งปลั๊กอินการประกาศเพิ่มเติมใน Movie Maker โดยตรง ซึ่งให้คุณประกาศภาพยนตร์ของคุณลงในเว็บไซต์ยอดนิยมอื่นๆ จำนวนมากได้

แสดงทั้งหมด

การเพิ่มปลั๊กอินใน Movie Maker

 1. เปิด Movie Maker โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Movie Maker จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Movie Maker
 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เพิ่ม ให้คลิก เพิ่มวิดีโอและรูปถ่าย

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มวิดีโอและรูปถ่าย ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการเพิ่ม เลือกแฟ้มวิดีโอและรูปถ่าย แล้วคลิก เปิด

  หากต้องการเลือกรูปถ่ายและวิดีโอหลายรายการ ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกที่รูปถ่ายและวิดีโอแต่ละรายการที่คุณต้องการ

 4. หลังจากแก้ไขเสร็จแล้ว ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การใช้ร่วมกัน ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม แล้วคลิก เพิ่มปลั๊กอิน

 5. ทำตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินการประกาศ

เมื่อต้องการประกาศภาพยนตร์บนเว็บไซต์โดยใช้ปลั๊กอิน

 1. เปิด Movie Maker โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Movie Maker จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Movie Maker
 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เพิ่ม ให้คลิก เพิ่มวิดีโอและรูปถ่าย

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มวิดีโอและรูปถ่าย ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการเพิ่ม เลือกแฟ้มวิดีโอและรูปถ่าย แล้วคลิก เปิด

  หากต้องการเลือกรูปถ่ายและวิดีโอหลายรายการ ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกที่รูปถ่ายและวิดีโอแต่ละรายการที่คุณต้องการ

 4. หลังจากแก้ไขเสร็จแล้ว ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การใช้ร่วมกัน ให้คลิกปลั๊กอินสำหรับเว็บไซต์ที่คุณต้องการประกาศภาพยนตร์ของคุณ

 5. ทำตามคำแนะนำเพื่อประกาศภาพยนตร์ของคุณบนเว็บไซต์นั้น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่