แบ่งปันภาพยนตร์จาก Movie Maker ในอีเมล

หลังจากที่ภาพยนตร์ Movie Maker ของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถแบ่งปันภาพยนตร์นั้นได้หลายวิธีด้วยกัน ซึ่งรวมถึงไฟล์ความละเอียดต่ำในข้อความอีเมล

การแบ่งปันภาพยนตร์ในอีเมล

  1. เปิด Movie Maker

  2. เปิดภาพยนตร์ที่คุณต้องการแบ่งปันใน Movie Maker และบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบ่งปัน ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจาก บันทึกภาพยนตร์ แล้วคลิก สำหรับอีเมล

  3. ตั้งชื่อภาพยนตร์ที่คุณกำลังบันทึกเพื่อแบ่งปันในอีเมลด้วยชื่อที่ไม่ซ้ำกัน แล้วคลิก บันทึก

  4. เปิดโปรแกรมอีเมลของคุณ เขียนข้อความใหม่ แล้วแนบภาพยนตร์ที่คุณเพิ่งบันทึกก่อนส่งข้อความนั้น

หมายเหตุ

  • ผู้ให้บริการอีเมลบางรายจะจำกัดขนาดของไฟล์ที่คุณสามารถส่งได้ในอีเมล ข้อจำกัดนี้จะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการอีเมลแต่ละราย

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่