ฉันจะแบ่งปันภาพยนตร์จาก Movie Maker ในอีเมลได้อย่างไร

หลังจากตัดต่อภาพยนตร์เสร็จสิ้นแล้ว Movie Maker จะช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันภาพยนตร์นั้นได้หลายวิธีด้วยกัน ซึ่งรวมถึงแฟ้มความละเอียดต่ำที่เหมาะสำหรับอีเมล

การแบ่งปันภาพยนตร์ในอีเมล

  1. เปิด Movie Maker โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Movie Maker จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Movie Maker
  2. เปิดภาพยนตร์ที่คุณต้องการแบ่งปันใน Movie Maker และบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบ่งปัน ให้คลิกดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจาก บันทึกภาพยนตร์ แล้วคลิก สำหรับอีเมล

  3. ตั้งชื่อภาพยนตร์ที่คุณกำลังบันทึกเพื่อแบ่งปันในอีเมลด้วยชื่อที่ไม่ซ้ำกัน คลิก บันทึก

  4. เปิดโปรแกรมอีเมลของคุณ เขียนข้อความใหม่ แล้วแนบภาพยนตร์ที่คุณเพิ่งบันทึกก่อนส่งข้อความนั้น

หมายเหตุ

  • ผู้ให้บริการอีเมลบางรายจะจำกัดขนาดของไฟล์ที่คุณสามารถส่งได้ในอีเมล ข้อจำกัดนี้จะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการอีเมลแต่ละราย

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่