ฉันจะใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเองเพื่อบันทึกวิดีโอได้อย่างไร

Movie Maker มีการตั้งค่าภายในอยู่แล้วมากมายซึ่งคุณสามารถเลือกได้เมื่อคุณพร้อมทำการบันทึกภาพยนตร์ของคุณ แต่คุณยังสามารถบันทึกภาพยนตร์ของคุณด้วยการตั้งค่าแบบกำหนดเองที่คุณสร้างได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณบันทึกภาพยนตร์ของคุณได้ในระดับคุณภาพและขนาดที่ตรงตามความต้องการ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการสร้างการตั้งค่าแบบกำหนดเองใน Movie Maker

 1. เปิด Movie Maker โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Movie Maker จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Movie Maker
 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เพิ่ม ให้คลิก เพิ่มวิดีโอและรูปถ่าย

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มวิดีโอและรูปถ่าย ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการเพิ่ม เลือกแฟ้มวิดีโอและรูปถ่าย แล้วคลิก เปิด

  หากต้องการเลือกรูปถ่ายและวิดีโอหลายรายการ ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกที่รูปถ่ายและวิดีโอแต่ละรายการที่คุณต้องการ

 4. หลังจากแก้ไขเสร็จแล้ว ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การใช้ร่วมกัน ให้คลิกปุ่ม บันทึกภาพยนตร์ แล้วคลิก สร้างการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

 5. ในการสร้างการตั้งค่าแบบกำหนดเองที่ยึดตามการตั้งค่าที่มีอยู่ ให้คลิกรายการ การตั้งค่า แล้วเลือกการตั้งค่าที่มีอยู่

 6. ในช่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของการตั้งค่าแบบกำหนดเองใหม่

  นี่คือชื่อของการตั้งค่าแบบกำหนดเองซึ่งจะปรากฏใน Movie Maker

 7. ในพื้นที่ การตั้งค่าวิดีโอ ให้ทำดังนี้

  • ในช่อง ความกว้าง และ ความสูง ให้ป้อนขนาดการแสดงผลของวิดีโอที่คุณต้องการ (เป็นพิกเซล)

  • ในช่อง อัตราบิต ให้ป้อนอัตราบิต (เป็นกิโลบิตต่อวินาที) สำหรับการตั้งค่าของคุณ

  • ในช่อง อัตราเฟรม ให้ป้อนจำนวนเฟรมต่อวินาทีสำหรับการตั้งค่าของคุณ

 8. ในรายการ รูปแบบเสียง ให้คลิกการตั้งค่าเสียงที่คุณต้องการใช้

 9. คลิก บันทึก

 10. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกการตั้งค่าแบบกำหนดเอง ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับการตั้งค่าใหม่ในช่อง ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

 11. ในกล่องโต้ตอบ สร้างการตั้งค่าแบบกำหนดเอง ให้คลิก ปิด

เมื่อต้องการบันทึกภาพยนตร์โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง

 1. เปิด Movie Maker โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Movie Maker จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Movie Maker
 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เพิ่ม ให้คลิก เพิ่มวิดีโอและรูปถ่าย

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มวิดีโอและรูปถ่าย ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการเพิ่ม เลือกแฟ้มวิดีโอและรูปถ่าย แล้วคลิก เปิด

  หากต้องการเลือกรูปถ่ายและวิดีโอหลายรายการ ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกที่รูปถ่ายและวิดีโอแต่ละรายการที่คุณต้องการ

 4. หลังจากแก้ไขเสร็จแล้ว ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การใช้ร่วมกัน ให้คลิก บันทึกภาพยนตร์ แล้วคลิกการตั้งค่าแบบกำหนดเองในประเภท การตั้งค่าแบบกำหนดเอง

 5. ในช่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับภาพยนตร์ของคุณ แล้วคลิก บันทึก

 6. คลิก เล่น เพื่อเล่นภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ในโปรแกรมเล่นสื่อเริ่มต้นของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่