ตัดต่อภาพยนตร์ใน Movie Maker

ทำให้ภาพยนตร์ของคุณมีลักษณะตามที่คุณต้องการ ด้วยเครื่องมือแก้ไขใน Movie Maker

ตัดแต่งวิดีโอของคุณ

คุณสามารถตัดแต่งส่วนต้นและส่วนท้ายของวิดีโอเพื่อให้ภาพยนตร์ของคุณแสดงวิดีโอเฉพาะส่วนที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีวิดีโอที่มีเฟรมสีดำอยู่จำนวนหนึ่งในตอนเริ่มต้นวิดีโอ คุณสามารถตัดแต่งจุดเริ่มต้นของวิดีโอเพื่อไม่ให้เฟรมสีดำนั้นปรากฏในวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ที่คุณบันทึกไว้

เมื่อคุณตัดแต่งไฟล์วิดีโอใน Movie Maker ไฟล์วิดีโอต้นฉบับจะไม่ได้รับผลกระทบ ภาพวิดีโอทั้งหมดจะยังคงอยู่ในไฟล์วิดีโอต้นฉบับ

แสดงทั้งหมด

วิธีการตัดแต่งวิดีโอใน Movie Maker

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เพิ่ม ให้คลิก เพิ่มวิดีโอและรูปถ่าย

 2. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มวิดีโอและรูปถ่าย ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการเพิ่ม เลือกไฟล์วิดีโอและรูปถ่าย แล้วคลิก เปิด

 3. คลิกวิดีโอที่คุณต้องการตัดแต่ง

  หากต้องการเลือกรูปถ่ายและวิดีโอหลายรายการ ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกที่รูปถ่ายและวิดีโอแต่ละรายการที่คุณต้องการ

 4. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม การแก้ไข ให้ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากต้องการตั้งค่าจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับวิดีโอ ให้ลากตัวเลื่อนที่ด้านล่างหน้าจอแสดงตัวอย่างไปยังจุดที่คุณต้องการให้วิดีโอเริ่มเล่น แล้วคลิก ตั้งจุดเริ่มต้น

  • หากต้องการตั้งค่าจุดสิ้นสุดใหม่สำหรับวิดีโอ ให้ลากตัวเลื่อนที่ด้านล่างหน้าจอแสดงตัวอย่างไปยังจุดที่คุณต้องการให้วิดีโอหยุดเล่น แล้วคลิก ตั้งจุดสิ้นสุด

วิธีการล้างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ตั้งขึ้นใหม่ใน Movie Maker เพื่อให้แสดงวิดีโอทั้งหมด

 1. คลิกที่วิดีโอที่มีการตัดแต่งในโครงการของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เครื่องมือตัดแต่ง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการให้วิดีโอที่มีการตัดแต่งเริ่มเล่นจากจุดเริ่มต้นอีกครั้ง ให้คลิกที่จับการตัดแต่งตรงจุดเริ่มต้นที่ด้านล่างหน้าจอแสดงตัวอย่าง แล้วลากไปยังจุดเริ่มต้นของวิดีโอ

  • หากต้องการให้วิดีโอที่มีการตัดแต่งเล่นไปจนถึงจุดสิ้นสุดอีกครั้ง ให้คลิกที่จับการตัดแต่งตรงจุดสิ้นสุดที่ด้านล่างหน้าจอแสดงตัวอย่าง แล้วลากไปยังจุดสิ้นสุดของวิดีโอ

 4. บนแท็บ ตัดแต่ง ในกลุ่ม ตัดแต่ง ให้คลิก บันทึกการตัดแต่ง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้กระทำ และเพื่อปิดเครื่องมือตัดแต่ง

หมายเหตุ

 • หากต้องการตัดแต่งวิดีโออย่างรวดเร็วใน Movie Maker ให้เล่นวิดีโอที่คุณต้องการตัดแต่ง แล้วกดแป้น I เพื่อกำหนดให้จุดปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้นวิดีโอ หรือกดแป้น O เพื่อกำหนดให้เป็นจุดสิ้นสุด

 • หากคุณตัดแต่งวิดีโอส่วนที่มีคำอธิบายภาพ คำอธิบายภาพจะถูกตัดแต่งด้วย

แยกวิดีโอ

คุณสามารถแยกวิดีโอเป็นรายการขนาดเล็กสองรายการ แล้วดำเนินการแก้ไขต่อ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่แยกวิดีโอ คุณจะสามารถย้ายวิดีโอหนึ่งมาไว้ข้างหน้าอีกวิดีโอหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับการเล่นวิดีโอในภาพยนตร์ของคุณ

การแยกวิดีโอเป็นสองรายการ

 1. คลิกที่ภาพยนตร์ แล้วลากตัวระบุการเล่นไปยังจุดที่คุณต้องการแยกวิดีโอ

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก แยก

เพิ่มหรือลดความเร็วของวิดีโอ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วของวิดีโอใน Movie Maker เพื่อทำให้วิดีโอเล่นเร็วขึ้นหรือช้าลง

คลิกที่วิดีโอ และภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ ในแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม ปรับเปลี่ยน ให้คลิกรายการ ความเร็ว แล้วคลิกความเร็ว (ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเพิ่มหรือลดความเร็วของวิดีโอ)

เลือกชุดรูปแบบ

ชุดรูปแบบภาพยนตร์อัตโนมัติใน Movie Maker จะเพิ่มชื่อเรื่อง รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง ช่วงการเปลี่ยนภาพ และเอฟเฟกต์ให้กับภาพยนตร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ดูตัวอย่างชุดรูปแบบภาพยนตร์อัตโนมัติ โดยชี้ไปยังชุดรูปแบบแต่ละชุดด้วยเคอร์เซอร์ของคุณ

หลังจากที่คุณเพิ่มรูปถ่าย วิดีโอ และเพลงที่คุณต้องการใช้ให้กับ MovieMaker แล้ว บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ชุดรูปแบบภาพยนตร์อัตโนมัติ ให้คลิกชุดรูปแบบที่ใช้การได้ดีที่สุดสำหรับภาพยนตร์ของคุณ คุณสามารถแก้ไขได้ต่อไป หรือเพียงแค่บันทึกภาพยนตร์ของคุณ

หมายเหตุ

 • AutoMovie สร้างรายชื่อผู้เกี่ยวข้องสำหรับภาพยนตร์ของคุณตามแท็กของคุณ หากแท็กของคุณไม่ถูกต้อง คุณสามารถแก้ไขด้วยการพิมพ์แท็กใหม่

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่