ฉันจะตัดแต่งวิดีโอใน Movie Maker ได้อย่างไร

คุณสามารถตัดแต่งส่วนต้นและส่วนท้ายของวิดีโอเพื่อให้ภาพยนตร์ของคุณแสดงวิดีโอเฉพาะส่วนที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีวิดีโอที่มีเฟรมสีดำอยู่จำนวนหนึ่งในตอนเริ่มต้นวิดีโอ คุณสามารถตัดแต่งจุดเริ่มต้นของวิดีโอเพื่อไม่ให้เฟรมสีดำนั้นปรากฏในวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ที่คุณบันทึกไว้

เมื่อคุณตัดแต่งแฟ้มวิดีโอใน Movie Maker แฟ้มวิดีโอต้นฉบับจะไม่ได้รับผลกระทบ ภาพวิดีโอทั้งหมดจะยังคงอยู่ในแฟ้มวิดีโอต้นฉบับ

แสดงทั้งหมด

วิธีการตัดแต่งวิดีโอใน Movie Maker

 1. เปิด Movie Maker โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Movie Maker จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Movie Maker
 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เพิ่ม ให้คลิก เพิ่มวิดีโอและรูปถ่าย

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มวิดีโอและรูปถ่าย ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการเพิ่ม เลือกแฟ้มวิดีโอและรูปถ่าย แล้วคลิก เปิด

 4. คลิกวิดีโอที่คุณต้องการตัดแต่ง

  หากต้องการเลือกรูปถ่ายและวิดีโอหลายรายการ ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกที่รูปถ่ายและวิดีโอแต่ละรายการที่คุณต้องการ

 5. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม การแก้ไข ให้ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากต้องการตั้งค่าจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับวิดีโอ ให้ลากตัวเลื่อนที่ด้านล่างหน้าจอแสดงตัวอย่างไปยังจุดที่คุณต้องการให้วิดีโอเริ่มเล่น แล้วคลิก ตั้งจุดเริ่มต้น

  • หากต้องการตั้งค่าจุดสิ้นสุดใหม่สำหรับวิดีโอ ให้ลากตัวเลื่อนที่ด้านล่างหน้าจอแสดงตัวอย่างไปยังจุดที่คุณต้องการให้วิดีโอหยุดเล่น แล้วคลิก ตั้งจุดสิ้นสุด

วิธีการล้างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ตั้งขึ้นใหม่ใน Movie Maker เพื่อให้แสดงวิดีโอทั้งหมด

 1. คลิกที่วิดีโอที่มีการตัดแต่งในโครงการของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เครื่องมือตัดแต่ง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการให้วิดีโอที่มีการตัดแต่งเริ่มเล่นจากจุดเริ่มต้นอีกครั้ง ให้คลิกที่จับการตัดแต่งตรงจุดเริ่มต้นที่ด้านล่างหน้าจอแสดงตัวอย่าง แล้วลากไปยังจุดเริ่มต้นของวิดีโอ

  • หากต้องการให้วิดีโอที่มีการตัดแต่งเล่นไปจนถึงจุดสิ้นสุดอีกครั้ง ให้คลิกที่จับการตัดแต่งตรงจุดสิ้นสุดที่ด้านล่างหน้าจอแสดงตัวอย่าง แล้วลากไปยังจุดสิ้นสุดของวิดีโอ

 4. บนแท็บ ตัดแต่ง ในกลุ่ม ตัดแต่ง ให้คลิก บันทึกการตัดแต่ง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้กระทำ และเพื่อปิดเครื่องมือตัดแต่ง

หมายเหตุ

 • หากต้องการตัดแต่งวิดีโออย่างรวดเร็วใน Movie Maker ให้เล่นวิดีโอที่คุณต้องการตัดแต่ง แล้วกดแป้น I เพื่อกำหนดให้จุดปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้นวิดีโอ หรือกดแป้น O เพื่อกำหนดให้เป็นจุดสิ้นสุด

 • หากคุณตัดแต่งวิดีโอส่วนที่มีคำอธิบายภาพ คำอธิบายภาพจะถูกตัดแต่งด้วย

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่