ฉันจะเปลี่ยนชนิดไฟล์รูปถ่ายได้อย่างไร

Photo Gallery สามารถแสดงรูปถ่ายดิจิทัลจากกล้องและสแกนเนอร์ได้ แต่ไม่สามารถแสดงรูปถ่ายที่ใช้ไฟล์บางชนิด คุณจะไม่สามารถแก้ไขไฟล์ทุกชนิดที่ไม่สามารถแสดงได้ใน Photo Gallery

เมื่อต้องการดูหรือแก้ไขรูปถ่ายที่ Photo Gallery ไม่สามารถแสดง คุณสามารถเปลี่ยนชนิดไฟล์ของรูปถ่ายเป็นรูปแบบที่ Photo Gallery สามารถแสดงหรือแก้ไขได้ เราขอแนะนำให้คุณใช้ชนิดไฟล์ JPEG

  1. เปิด Photo Gallery โดยคลิกปุ่ม เริ่มปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Photo Gallery แล้วคลิก Photo Gallery ในรายการผลลัพธ์
  2. ดับเบิลคลิกที่รูปถ่ายที่คุณต้องการแก้ไข

  3. คลิก แก้ไข คลิก ทำสำเนา เลือกชนิดไฟล์ แล้วคลิก บันทึก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่