ฉันจะเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่รูปถ่ายใน Photo Gallery ได้อย่างไร

ด้วย Photo Gallery คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้กระทำไว้ในรูปถ่ายเพื่อให้รูปถ่ายกลับมาเป็นเช่นเดิมเหมือนตอนที่คุณนำเข้าครั้งแรก เมื่อคุณแก้ไขรูปถ่าย รูปถ่ายต้นฉบับจะมองไม่เห็นในแกลเลอรี หากต้องการดูทั้งรูปต้นฉบับและรูปที่แก้ไข คุณจะต้องทำสำเนารูปถ่ายต้นฉบับก่อนที่คุณจะแก้ไขรูป

หากคุณประสบปัญหาในการค้นหารูปถ่ายที่คุณแก้ไข โปรดดูที่ การค้นหารูปถ่ายที่เพิ่งแก้ไขใน Photo Gallery

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณได้กระทำไว้ในรูปถ่ายใน Photo Gallery

  1. เปิด Photo Gallery โดยคลิกปุ่ม เริ่มปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Photo Gallery แล้วคลิก Photo Gallery ในรายการผลลัพธ์
  2. เลือกรูปถ่ายที่คุณต้องการลบการเปลี่ยนแปลง และบนแท็บ แก้ไข ให้คลิก แปลงกลับเป็นรูปภาพต้นฉบับ

เมื่อต้องการทำสำเนาของรูปถ่ายใน Photo Gallery

  1. เปิด Photo Gallery โดยคลิกปุ่ม เริ่มปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Photo Gallery แล้วคลิก Photo Gallery ในรายการผลลัพธ์
  2. ดับเบิลคลิกรูปถ่ายที่คุณต้องการทำสำเนาเพื่อเปิดรูปถ่าย

  3. บนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม การจัดการ ให้คลิก ทำสำเนา

  4. ตั้งชื่อสำเนาของรูปถ่ายแล้วคลิก บันทึก สำเนาที่คุณเพิ่งทำจะปรากฏในแกลเลอรี

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่