ฉันจะแบ่งปันรูปถ่ายโดยใช้อีเมลได้อย่างไร

หากคุณมีโปรแกรมอีเมลติดตั้งอยู่บนพีซีของคุณ คุณจะสามารถแบ่งปันรูปถ่ายและวิดีโอในรูปแบบของสิ่งที่แนบไปกับอีเมลจาก Photo Gallery หากคุณติดตั้งโปรแกรมจดหมายเป็นโปรแกรมอีเมลตามค่าเริ่มต้นของคุณ และตั้งค่าบัญชีอีเมลอย่างน้อยหนึ่งบัญชีไว้บนโปรแกรมดังกล่าว คุณจะสามารถส่งรูปถ่ายจาก Photo Gallery โดยใช้อีเมลรูปถ่าย อีเมลรูปถ่ายช่วยให้คุณแบ่งปันรูปถ่ายได้มากกว่าการแบ่งปันรูปถ่ายในรูปแบบของสิ่งที่แนบไปกับอีเมล เพราะรูปถ่ายที่คุณส่งจะถูกอัปโหลดไปยัง OneDrive และไม่ได้ส่งไปยังกล่องขาเข้าของผู้รับ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการแบ่งปันรูปถ่ายด้วยอีเมลรูปถ่ายจาก Photo Gallery

 1. เปิด Photo Gallery โดยคลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำว่า Photo Gallery และในรายการผลการค้นหา ให้คลิก Photo Gallery
 2. เลือกรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการแบ่งปันด้วยอีเมลรูปถ่าย จากนั้นที่ด้านบนสุดของหน้าจอ คลิกแท็บ หน้าแรก

 3. ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ใช้ร่วมกัน คลิก อีเมลรูปถ่าย จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อต้องการแบ่งปันรูปถ่ายหรือวิดีโอในรูปแบบของสิ่งที่แนบไปกับอีเมลจาก Photo Gallery

 1. เปิด Photo Gallery โดยคลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำว่า Photo Gallery และในรายการผลการค้นหา ให้คลิก Photo Gallery
 2. เลือกรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการส่งทางอีเมล จากนั้นที่ด้านบนสุดของหน้าจอ คลิกแท็บ หน้าแรก

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ใช้ร่วมกัน คลิก อีเมล เลือกขนาดสำหรับรูปถ่าย และคลิก แนบ

  หมายเหตุ

  • หากคุณกำลังใช้โปรแกรมจดหมาย บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ใช้ร่วมกัน คลิก อีเมลรูปถ่าย เลือก ส่งรูปถ่ายเป็นสิ่งที่แนบ เลือกขนาดสำหรับรูปถ่าย และคลิก แนบ

เมื่อต้องการตั้งค่าโปรแกรมอีเมลที่ติดตั้งเป็นโปรแกรมอีเมลตามค่าเริ่มต้นของคุณ

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม และเลือก แผงควบคุม
 2. เลือก โปรแกรม แล้วเลือก โปรแกรมเริ่มต้น จากนั้นเลือก ตั้งโปรแกรมเริ่มต้นของคุณ

 3. เลือกโปรแกรมจากรายการ โปรแกรม ที่คุณต้องการตั้งเป็นโปรแกรมอีเมลเริ่มต้น จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ


แหล่งข้อมูลอื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่
ถามคำถามของคุณในฟอรั่ม

มีความเห็นเกี่ยวกับ Photo Gallery หรือไม่
ส่งคำติชมให้เรา