เปลี่ยนบุคคลที่สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อน แสดงข้อคิดเห็น หรือส่งข้อความให้ฉัน

คุณสามารถใช้การตั้งค่าสิทธิส่วนบุคคลเพื่อเลือกบุคคลที่สามารถติดต่อกับคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนบุคคลที่สามารถขอเป็นเพื่อน แสดงข้อคิดเห็น หรือส่งข้อความให้คุณ

  1. ไปที่เว็บเพจ การตั้งค่าสิทธิส่วนบุคคลขั้นสูง

    คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

  2. ภายใต้ ผู้ที่สามารถติดต่อฉันทาง สำหรับการตั้งค่าแต่ละรายการที่คุณต้องการเปลี่ยน ให้ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกระดับใดระดับหนึ่ง เพื่อน เพื่อนของฉันและเพื่อนของพวกเขา หรือ ทุกคน (สาธารณะ)

  3. คลิก บันทึก