เปลี่ยนบุคคลที่สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อน แสดงข้อคิดเห็น หรือส่งข้อความให้ฉัน

คุณสามารถใช้การตั้งค่าสิทธิส่วนบุคคลเพื่อเลือกบุคคลที่สามารถติดต่อกับคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนบุคคลที่สามารถขอเป็นเพื่อน แสดงข้อคิดเห็น หรือส่งข้อความให้คุณ

  1. ไปที่เว็บเพจ การตั้งค่าสิทธิส่วนบุคคลขั้นสูง

    คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

  2. ภายใต้ ผู้ที่สามารถติดต่อฉันทาง สำหรับการตั้งค่าแต่ละรายการที่คุณต้องการเปลี่ยน ให้ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกระดับใดระดับหนึ่ง เพื่อน เพื่อนของฉันและเพื่อนของพวกเขา หรือ ทุกคน (สาธารณะ)

  3. คลิก บันทึก

ไปที่บัญชี


แหล่งข้อมูลอื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่?
ส่งอีเมลถึงฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
สนทนากับฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

มีข้อเสนอแนะหรือไม่
ให้คำติชมแก่เรา