เปลี่ยนการแจ้งเตือนสำหรับคำขอเป็นเพื่อน ความคิดเห็น หรือการแท็กภาพถ่าย

คุณสามารถเลือกวิธีที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้อื่นขอเป็นเพื่อนกับคุณ แสดงข้อคิดเห็นให้คุณ ใส่แท็กตัวคุณในรูปถ่าย และอื่นๆ และคุณสามารถเลือกว่าจะส่งการแจ้งเตือนไปที่ใด

เมื่อต้องการเปลี่ยนประเภทการแจ้งเตือนที่ได้รับ

  1. ไปที่เว็บเพจ การตั้งค่าการแจ้งเตือน

    คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

  2. ภายใต้ การตั้งค่า คลิก แสดงรายละเอียด และเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการแจ้งเตือนแต่ละประเภทที่คุณต้องการได้รับ

  3. คลิก บันทึก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ไปที่บัญชี