เชื่อมต่อบัญชีของคุณเข้ากับบริการอื่นๆ

คุณสามารถเพิ่มเพื่อนจากบัญชีอีเมลหรือเว็บไซต์เครือข่ายการติดต่ออื่นๆ ที่คุณใช้งานอยู่ได้

เมื่อต้องการเพิ่มเพื่อนจากเครือข่ายอื่น

  1. ไปที่ แฟ้มประวัติ ของคุณ

    คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

  2. คลิก เพิ่มเพื่อน

  3. ภายใต้ เพิ่มบุคคลจากบริการอื่นๆ ให้คลิกชื่อบริการ แล้วทำตามขั้นตอนเพื่อเพิ่มเพื่อนจากบริการนั้นๆ

ไปที่โพรไฟล์ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่