โพรไฟล์นี้ถูกบล็อกชั่วคราว

หากคุณไม่สามารถเข้าใช้บัญชีแฟ้มประวัติของคุณ และได้รับข้อความ “This profile is temporarily blocked." (แฟ้มประวัตินี้ถูกบล็อกชั่วคราว) แสดงว่าบัญชีของคุณอาจถูกปิดเนื่องจากมีเนื้อหาที่ละเมิดต่อข้อตกลงการใช้งานของเรา (มักเกิดในกรณีที่ไม่ได้ตั้งใจ)

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับปัญหานี้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ไปที่บัญชี