ฉันจะลงทะเบียนรับบัญชี Microsoft ได้อย่างไร

เมื่อต้องการใช้บริการใดๆ ของ Microsoft คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชี Microsoft ซึ่งเป็นที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์และบริการต่างๆ ของ Microsoft ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง Outlook.com, Xbox Live, OneDrive และ Office 365 นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้บัญชี Microsoft เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Windows Phone และพีซีที่ติดตั้ง Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1

คุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณมีอยู่แล้วเป็นบัญชี Microsoft ของคุณ หรือสร้างบัญชี Microsoft ใหม่ที่ Outlook.com

หากต้องการลงทะเบียนรับบัญชี ให้ทำดังนี้

  1. ไปที่เว็บเพจ การลงทะเบียนบัญชี Microsoft แล้วแตะหรือคลิกที่ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

  2. ป้อนชื่อและนามสกุลของคุณ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการใช้ที่อยู่อีเมลที่มีอยู่ (รวมถึงที่อยู่จาก Outlook.com, Yahoo! หรือ Gmail) ให้ป้อนไว้ในกล่อง ชื่อผู้ใช้

    • เมื่อต้องการรับที่อยู่อีเมลใหม่ แตะหรือคลิก หรือสร้างอีเมลแอดเดรสใหม่

  3. กรอกส่วนที่เหลือของแบบฟอร์ม จากนั้นแตะหรือคลิก สร้างบัญชี

หากคุณเคยใช้ที่อยู่อีเมลที่มีอยู่ในการลงทะเบียน คุณจะต้องยืนยันว่าที่อยู่อีเมลดังกล่าวเป็นของคุณจริง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เหตุใดฉันจึงต้องยืนยันที่อยู่อีเมลของฉัน

หากคุณมีปัญหาในการพิมพ์ตัวอักษรที่ปรากฏในรูปภาพ โปรดดู ฉันจะพิมพ์ตัวอักษรที่ปรากฏในรูปภาพได้อย่างไร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ไปที่บัญชี