ฉันจะลงทะเบียนรับบัญชี Microsoft ได้อย่างไร

เมื่อต้องการใช้บริการใดๆ ของ Microsoft คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชี Microsoft ซึ่งเป็นที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์และบริการต่างๆ ของ Microsoft ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง Outlook.com, Hotmail, Messenger และ OneDrive บัญชี Microsoft ยังช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ไซต์อื่นๆ ของ Microsoft เช่น Xbox LIVE, Zune และ Office Live

คุณสามารถสร้างบัญชี Microsoft ใหม่ใน Outlook.com หรือคุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมลที่มีอยู่แล้วเป็นบัญชี Microsoft ของคุณได้

หากต้องการลงทะเบียนรับบัญชี ให้ทำดังนี้

  1. ไปยังเว็บเพจ ลงทะเบียนบัญชี Microsoft

  2. หากต้องการใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเองสำหรับบัญชี Microsoft ให้ป้อนที่อยู่อีเมลนั้น หากผู้ให้บริการอีเมลของคุณสนับสนุน POP3 คุณยังสามารถจัดการที่อยู่เดิมของคุณใน Hotmail หรือ Outlook.com ได้อีกด้วย

    -หรือ-

    เมื่อต้องการใช้งานกล่องขาเข้า Hotmail ให้คลิก ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้ แล้วสร้างที่อยู่อีเมลใหม่สำหรับบัญชี Microsoft ของคุณ

  3. ระบุข้อมูลอื่นๆ ที่เหลือ แล้วอ่าน ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft และ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล หากคุณยอมรับข้อตกลงดังกล่าว ให้คลิก ฉันยอมรับ

หากคุณเคยใช้ที่อยู่อีเมลที่มีอยู่ในการลงทะเบียน คุณจะต้องยืนยันว่าที่อยู่อีเมลดังกล่าวเป็นของคุณจริง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เหตุใดฉันจึงต้องยืนยันที่อยู่อีเมลของฉัน

หากคุณมีปัญหาในการพิมพ์ตัวอักษรที่ปรากฏในรูปภาพ โปรดดู ฉันจะพิมพ์ตัวอักษรที่ปรากฏในรูปภาพได้อย่างไร

ไปที่บัญชี


แหล่งข้อมูลอื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่?
ส่งอีเมลถึงฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
สนทนากับฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

มีข้อเสนอแนะหรือไม่
ให้คำติชมแก่เรา