ฉันควรทำอย่างไรหากฉันไม่สามารถดูรูปภาพในบล็อกของฉันได้

หากผู้ให้บริการบล็อกของคุณให้คุณบันทึกรูปภาพโดยตรงภายในบล็อก และคุณไม่สามารถดูรูปภาพในบล็อกของคุณ ให้ติดต่อผู้ให้บริการบล็อกของคุณ

หากผู้ให้บริการบล็อกของคุณไม่ให้คุณบันทึกรูปภาพโดยตรงภายในบล็อก คุณสามารถตั้งค่าไซต์ FTP ให้บันทึกรูปภาพของคุณ หากต้องการศึกษาวิธีตั้งค่าไซต์ FTP ใน Writer ให้ดูที่ ฉันจะตั้งค่าไซต์ FTP สำหรับรูปภาพของฉันได้อย่างไร

หากคุณตั้งค่าไซต์ FTP และไม่สามารถดูรูปภาพของคุณ คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ตรวจสอบการแมปล้มเหลว

คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้หาก Windows Live Writer ไม่สามารถหาว่ารูปภาพของคุณบันทึกอยู่ที่ใดในไซต์ FTP เคล็ดลับการแก้ไขปัญหามีดังต่อไปนี้:

  • ใน Writer ในกล่องโต้ตอบ การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ FTP ให้ตรวจสอบว่าเว็บแอดเดรสจากช่อง เว็บแอดเดรสของการประกาศโฟลเดอร์ ถูกต้อง

  • ในเว็บไซต์ของบริการโฮสต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพอยู่ในโฟลเดอร์ในไซต์ FTP

  • ในเว็บไซต์ของบริการโฮสต์ ตรวจสอบการอนุญาตสำหรับโฟลเดอร์เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บแอดเดรสสามารถเข้าถึง HTTP ได้

เชื่อมต่อไม่ได้

คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้หาก Writer ไม่สามารถหาไซต์ FTP พบ เคล็ดลับการแก้ไขปัญหามีดังต่อไปนี้:

  • ใน Writer ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำหนดค่าชื่อเซิร์ฟเวอร์ไว้ถูกต้อง

  • ใช้โปรแกรม FTP ลองเชื่อมต่อโดยตรงกับไซต์ FTP ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่