ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามบางส่วนที่พบโดยทั่วไปเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของใบรับรอง

แสดงทั้งหมด

เหตุใดจึงเกิดข้อผิดพลาดของใบรับรองขึ้น

ข้อผิดพลาดของใบรับรองเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหากับใบรับรองหรือการใช้ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ Internet Explorer สามารถช่วยรักษาให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยการแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของใบรับรอง

ฉันจะทราบว่ามีข้อผิดพลาดของใบรับรองได้อย่างไร

โดยปกติ เพจการบล็อกจะปรากฏเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหาของใบรับรอง หากคุณเลือกที่จะละเว้นข้อผิดพลาดและดำเนินการต่อไป แถบที่อยู่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและจะมีข้อความ ข้อผิดพลาดของใบรับรอง ปรากฏขึ้นในแถบสถานะความปลอดภัย (ซึ่งอยู่ถัดจากแถบที่อยู่)

ฉันสามารถไปยังเว็บไซต์ที่มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบรับรองได้หรือไม่

แม้ว่าจะไม่ได้แนะนำให้ดำเนินการนี้ แต่คุณสามารถคลิก ไปยังเว็บไซต์นี้ต่อ (ไม่แนะนำ) บนเพจการบล็อกข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรองเพื่อไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวได้ หากคุณละเว้นเพจการเตือนและเข้าไปยังเว็บไซต์ที่มีใบรับรองซึ่งแสดงว่ามีข้อผิดพลาดอยู่ Internet Explorer จะจดจำใบรับรองดังกล่าวไว้ขณะที่เบราว์เซอร์ของคุณเปิดอยู่ คุณสามารถกลับไปยังไซต์ดังกล่าวได้และจะไม่ได้รับคำเตือนอื่นๆ เกี่ยวกับใบรับรองอีกจนกว่า Internet Explorer จะเริ่มระบบการทำงานใหม่ อย่างไรก็ตาม คุณจะยังคงมองเห็นแถบที่อยู่ที่เป็นสีแดงและข้อความ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรอง ในแถบสถานะความปลอดภัยอยู่

ฉันสามารถปิดการตรวจสอบใบรับรองได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถปิดการตรวจสอบใบรับรองใน Internet Explorer ได้ ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรองแสดงว่าเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชมอยู่นั้นมีปัญหาเกี่ยวกับใบรับรอง และไม่ได้ระบุว่ามีปัญหากับ Internet Explorer

ฉันพบข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชมบ่อยๆ ฉันควรทำอย่างไร

หากคุณพบข้อผิดพลาดของใบรับรองที่เว็บไซต์ที่คุณเคยเยี่ยมชมก่อนหน้านี้โดยไม่มีข้อผิดพลาด อาจเป็นไปได้ว่าเว็บไซต์นั้นมีการกำหนดค่าไม่ถูกต้อง ให้ลองพิมพ์ที่อยู่ที่คุณกำลังใช้อยู่ใหม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ที่อยู่เป็น https://example.com ให้ลองเปลี่ยนเป็น https://www.example.com

หรืออาจเป็นไปได้ว่าใบรับรองของเว็บไซต์หมดอายุและเจ้าของ หรือผู้ให้บริการจะต้องติดต่อกับผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองเพื่อทำการต่ออายุใบรับรองเพื่อให้สามารถใช้ได้ต่อไป กรณีนี้เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และไม่สามารถแก้ไขได้ใน Internet Explorer ถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับเว็บไซต์ที่คุณเคยเยี่ยมชมได้ก่อนหน้านี้ ให้ติดต่อเว็บไซต์หรือเว็บมาสเตอร์เพื่อแจ้งปัญหาดังกล่าว

จะเป็นการปลอดภัยหรือไม่ที่จะละเว้นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบรับรอง และเข้าไปยังเว็บไซต์ต่อไป

ใบรับรองของเว็บไซต์จะมีการระบุเว็บเซิร์ฟเวอร์ หากใบรับรองมีข้อผิดพลาด อาจมีการระบุว่าการเชื่อมต่อของคุณถูกดัก หรือที่เว็บเซิร์ฟเวอร์มีการใส่ข้อมูลเฉพาะที่ผิด

ในกรณีที่ใบรับรองหมดอายุ ควรเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ใบรับรองหมดอายุหรือไม่

ไม่ควร ใบรับรองที่หมดอายุหมายความว่าผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองไม่ได้รายงานความสมบูรณ์ของใบรับรองนั้นอีกต่อไปแล้ว เว็บไซต์ที่เป็นอันตรายอาจขโมยหรือใช้ใบรับรองที่หมดอายุได้

ข้อผิดพลาดของใบรับรองที่แตกต่างกันมีความหมายอย่างไร

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยรายการข้อผิดพลาดทั่วไปของใบรับรองและข้อมูลที่อธิบายความหมายของข้อผิดพลาด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ความหมาย

มีการยกเลิกใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์

อย่าใว้วางใจเว็บไซต์นี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้มักจะระบุว่า ใบรับรองความปลอดภัยได้มาหรือถูกใช้โดยเว็บไซต์โดยการหลอกลวง คีย์การเข้ารหัสลับที่ระบุในใบรับรองอาจไม่สมบูรณ์ หรือผู้ใช้ที่ปรากฏชื่อในใบรับรองไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ใบรับรอง (ตัวอย่างเช่น บริษัทถูกขายไปแล้ว) ผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองที่ได้ออกใบรับรองจะเก็บรายการใบรับรองที่ถูกยกเลิก และ Internet Explorer จะตรวจสอบรายการดังกล่าว

ที่อยู่ของเว็บไซต์นี้ไม่ตรงกับที่อยู่ในใบรับรองความปลอดภัย

ข้อผิดพลาดนี้แสดงว่าเว็บไซต์กำลังใช้ใบรับรองดิจิทัลที่ออกให้กับที่อยู่เว็บอื่น ข้อผิดพลาดนี้ยังเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่บริษัทเป็นเจ้าของหลายเว็บไซต์ และได้ใช้ใบรับรองที่ออกให้กับที่อยู่เว็บหนึ่งที่อยู่กับเว็บไซต์อื่น (ตัวอย่างเช่น ใช้กับแผนกหรือฝ่ายอื่น) ควรจะมีการละเว้นข้อผิดพลาดนี้เฉพาะเมื่อคุณมั่นใจว่าไซต์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในใบรับรองจริงๆ

ใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้หมดอายุ

ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่ปัจจุบันเป็นวันก่อนหน้าหรือหลังจากช่วงระยะเวลาที่ใบรับรองยังมีผลใช้ได้อยู่ เว็บไซต์จะต้องต่ออายุใบรับรองกับผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองเพื่อให้สามารถใช้ได้อยู่ ใบรับรองที่หมดอายุอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หลังจากใบรับรองหมดอายุ ผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองที่ออกใบรับรองนั้นจะไม่ได้รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบรับรองนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้โดยไม่ถูกต้องอีกต่อไป

ใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ไม่ได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ

ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการออกใบรับรองโดยผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองที่ไม่ได้รับการยอมรับจาก Internet Explorer ข้อผิดพลาดนี้ไม่น่าจะเกิดกับธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเว็บไซต์ของธนาคาร ฟิชชิ่งเว็บไซต์มักพยายามที่จะใช้ใบรับรองปลอมเพื่อหลบหลีกข้อผิดพลาดนี้

Internet Explorer ได้พบปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้

ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ Internet Explorer พบปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองความปลอดภัยที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆ ของข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดได้เนื่องจากใบรับรองเกิดความเสียหาย ถูกเปลี่ยนแปลง ถูกเขียนขึ้นในรูปแบบที่ไม่รู้จัก หรือไม่สามารถอ่านได้ คุณไม่ควรไว้วางใจข้อมูลเฉพาะของไซต์นี้ หากใบรับรองมีข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น