ถ้าคุณพยายามเข้าสู่ระบบ Windows และได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งคุณว่าโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณอาจจะเสียหาย คุณควรลองซ่อมแซมโปรไฟล์ดังกล่าว คุณต้องสร้างโปรไฟล์ใหม่ แล้วจึงคัดลอกแฟ้มเหล่านั้นจากโปรไฟล์ที่มีอยู่เดิมไปไว้ที่โปรไฟล์ใหม่

เมื่อต้องการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่

เมื่อต้องการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่ คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ก่อน เมื่อสร้างบัญชีแล้ว โปรไฟล์จะถูกสร้างขึ้นด้วย

 1. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก บัญชีผู้ใช้ และความปลอดภัยในครอบครัว (หรือคลิก บัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับโดเมนเครือข่าย) แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้

 2. คลิก จัดการบัญชีอื่น ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิก สร้างบัญชีใหม่

 4. พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการตั้งให้บัญชีผู้ใช้ คลิกชนิดบัญชี แล้วคลิก สร้างบัญชี

เมื่อต้องการคัดลอกแฟ้มไปไว้ที่โปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่

หลังจากที่คุณสร้างโปรไฟล์แล้ว คุณสามารถคัดลอกแฟ้มจากโปรไฟล์ที่มีอยู่เดิมได้ คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้อย่างน้อยสามบัญชีในคอมพิวเตอร์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ให้สำเร็จ ซึ่งรวมถึงบัญชีใหม่ที่คุณเพิ่งสร้างด้วย

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ นอกเหนือจากผู้ใช้รายใหม่ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น หรือผู้ใช้ที่คุณต้องการคัดลอกแฟ้ม

 2. เปิด 'เอกสาร' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก เอกสาร

 3. คลิกเมนู เครื่องมือ จากนั้นให้คลิกที่ ตัวเลือกโฟลเดอร์

  หากคุณไม่เห็นเมนู 'เครื่องมือ' ให้กด ALT

 4. คลิกแท็บ ดู คลิก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ ล้างกล่องกาเครื่องหมายซ่อนแฟ้มระบบปฏิบัติการที่ป้องกันไว้ แล้วคลิกตกลง

 5. ค้นหาโฟลเดอร์ C:\Users\Old_Username โดยที่ C คือไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows และ Old_Username คือชื่อของโปรไฟล์ที่คุณต้องการคัดลอกแฟ้ม

 6. เลือกแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้ ยกเว้นแฟ้มต่อไปนี้

  • Ntuser.dat

  • Ntuser.dat.log

  • Ntuser.ini

 7. คลิกเมนู แก้ไข แล้วคลิก คัดลอก

  ถ้าคุณไม่เห็นเมนู 'แก้ไข' ให้กด ALT

 8. ค้นหาโฟลเดอร์ C:\Users\Old_Username โดยที่ C คือไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows และ Old_Username คือชื่อของโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่ที่คุณสร้างขึ้น

 9. คลิกเมนู แก้ไข แล้วคลิก วาง

  ถ้าคุณไม่เห็นเมนู 'แก้ไข' ให้กด ALT

 10. ออกจากระบบ แล้วจึงกลับเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้รายใหม่

  ถ้าคุณมีข้อความอีเมลในโปรแกรมอีเมล เช่น Windows Mail คุณต้องนำเข้าข้อความอีเมลและที่อยู่ของคุณไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่ก่อนที่จะลบโปรไฟล์เก่า ถ้าทุกอย่างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถลบโปรไฟล์เก่าได้

ถ้าขั้นตอนข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ คุณควรติดต่อผู้ให้บริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับความช่วยเหลือ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ แล้ว คลิกการเชื่อมโยง ถามผู้อื่นหรือขยายการค้นหาของคุณ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง 'วิธีใช้'