ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

Add-on หรือที่เรียกกันว่าตัวควบคุม ActiveX โปรแกรมเสริมเบราว์เซอร์ วัตถุตัวช่วยเหลือเบราว์เซอร์ หรือแถบเครื่องมือ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้โดยการนำเสนอเนื้อหามัลติมีเดียหรือเนื้อหาแบบโต้ตอบ เช่น ภาพเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม Add-on บางตัวอาจเป็นสาเหตุให้คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดตอบสนอง หรือแสดงเนื้อหาที่คุณไม่ต้องการ เช่น ป้ายโฆษณาแบบผุดขึ้น

หากคุณสงสัยว่า Add-on ของเบราว์เซอร์กำลังส่งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องการที่จะปิดใช้งาน add-on ทั้งหมดเพื่อดูว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการปิดใช้งาน Add-on ทั้งหมดแบบชั่วคราว

 • คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพปุ่มเริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิก เครื่องมือของระบบแล้วคลิก Internet Explorer (ไม่มี Add-on)

ถ้าการปิดใช้งาน Add-on ช่วยแก้ปัญหาได้ คุณอาจต้องการใช้ 'จัดการ Add-on' เพื่อปิดใช้งาน Add-on ทั้งหมดโดยถาวร แล้วเปิด Add-on เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้เท่านั้น เมื่อต้องการปิดใช้งาน Add-on ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เมื่อต้องการปิดใช้งาน Add-on โดยใช้ 'จัดการ Add-on'

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Internet Explorer 8 ให้คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก จัดการ Add-on

  • ใน Internet Explorer 7 ให้คลิกปุ่ม เครื่องมือ ชี้ไปที่ จัดการ Add-on แล้วคลิก เปิดหรือปิดใช้งาน Add-on

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Internet Explorer 8 ภายใต้ แสดง ให้คลิก Add-on ทั้งหมด

  • ใน Internet Explorer 7 ในรายการ แสดง ให้คลิก Add-on ที่กำลังโหลดอยู่ใน Internet Explorer

 4. คลิก Add-on ที่คุณต้องการปิดใช้งาน แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Internet Explorer 8 ให้คลิก ปิดใช้งาน

  • ใน Internet Explorer 7 ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก ปิดใช้งาน

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ ๔ สำหรับ Add-on ทุกตัวที่คุณต้องการปิดใช้งาน เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิด ใน Internet Explorer 8 หรือคลิก ตกลง ใน Internet Explorer 7