การติดตั้งการปรับปรุง Windows

เมื่อต้องการให้ Windows ติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญเมื่อมีอยู่ ให้เปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติ การปรับปรุงที่สำคัญมีประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น ทำให้มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น คุณยังสามารถกำหนดให้ Windows ติดตั้งการปรับปรุงที่แนะนำโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถจัดการกับปัญหาที่ไม่ร้ายแรงและช่วยพัฒนาประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วย การปรับปรุงที่เป็นทางเลือกจะไม่มีการดาวน์โหลดหรือติดตั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของการปรับปรุงที่ Microsoft เผยแพร่ ให้ดูที่ บทความในฐานความรู้ นี้บนเว็บไซต์ 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Microsoft

หากคุณไม่ได้เปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจดูการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปิดหรือปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ และ การเปลี่ยนวิธีการที่ Windows ติดตั้งหรือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง

แสดงทั้งหมด

การตรวจดูการปรับปรุง Windows

  1. เปิด Windows Update โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง แล้วรอในขณะที่ Windows กำลังค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  3. หากพบการปรับปรุงใดๆ ให้คลิก ติดตั้งการปรับปรุง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมและการปรับปรุงที่เลือกได้อื่นๆ

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงที่สามารถเลือกได้ คุณต้องตรวจทานและเลือกการปรับปรุงที่ต้องการจากรายการการปรับปรุงที่ Windows ค้นหาไว้สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ การปรับปรุงที่เลือกได้ไม่ได้ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ

  1. เปิด Windows Update โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกตรวจหาการปรับปรุง แล้วรอในขณะที่ Windows กำลังค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  3. หากพบการปรับปรุงใดๆ ให้คลิก ดูการปรับปรุงที่พร้อมใช้

  4. เลือกการปรับปรุงที่เลือกได้ตามต้องการ แล้วคลิก ติดตั้ง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน