ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

อาจเป็นได้ คุณควรระมัดระวังเกี่ยวกับการติดตั้งตัวควบคุม ActiveX ซึ่งบางครั้งเรียกว่า Add-on บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แม้ว่าตัวควบคุมเหล่านั้นจะมีลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้องก็ตาม ในขณะที่ตัวควบคุม ActiveX สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกดูเว็บ แต่ก็อาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านปลอดภัยเช่นกัน และเป็นการดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการใช้งานถ้าเว็บเพจนั้นสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวควบคุม ActiveX อย่างไรก็ตาม บางเว็บไซต์หรือบางงานอาจจำเป็นต้องใช้ตัวควบคุมนี้ และถ้าเนื้อหาหรืองานสำคัญต่อคุณ คุณอาจต้องตัดสินใจว่าจะติดตั้งตัวควบคุม ActiveX หรือไม่

ก่อนที่จะติดตั้งตัวควบคุม ActiveX ให้พิจารณาข้อต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

คุณเคยคาดว่าจะได้รับตัวควบคุมนี้หรือไม่

คุณแปลกใจหรือไม่ที่เว็บไซต์นี้พยายามที่จะดาวน์โหลดตัวควบคุม ActiveX? เว็บไซต์นี้เคยขอให้คุณใช้ตัวควบคุม ActiveX ในอดีตหรือไม่ หากการกระทำเช่นนี้อยู่เหนือความคาดหมาย คุณควรที่จะระมัดระวังให้มาก ขอให้แน่ใจว่าคุณทราบว่าตัวควบคุมมีไว้เพื่ออะไร และจะทำอะไรกับคอมพิวเตอร์ของคุณบ้างก่อนที่คุณจะบันทึกหรือเรียกใช้แฟ้ม

คุณเชื่อถือเว็บไซต์ที่นำเสนอตัวควบคุมนี้หรือไม่

อย่าติดตั้งตัวควบคุม ActiveX เว้นแต่คุณจะเชื่อถือเว็บไซต์ที่นำเสนอตัวควบคุมแก่คุณอย่างแท้จริง รวมทั้งผู้เผยแพร่ที่สร้างตัวควบคุมนั้น เมื่อคุณติดตั้งตัวควบคุม ActvieX Internet Explorer จะแสดงกล่องโต้ตอบที่ระบุผู้เผยแพร่ และถามว่าคุณต้องการที่จะเรียกใช้แฟ้มนั้นหรือไม่ คลิกไม่เรียกใช้ หากคุณไม่เชื่อถือผู้เผยแพร่

คุณรู้ว่าตัวควบคุมคืออะไรหรือไม่ และตัวควบคุมจะทำอะไรกับคอมพิวเตอร์ของคุณบ้าง

เว็บไซต์ที่นำเสนอแฟ้มควรจะบอกให้คุณทราบว่า ActiveX นี้มีไว้เพื่ออะไร และให้รายละเอียดพิเศษที่คุณจำเป็นต้องทราบก่อนที่จะติดตั้ง หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว คุณไม่ควรที่จะติดตั้งตัวควบคุม

หมายเหตุ

  • คุณอาจจะไม่สามารถติดตั้งตัวควบคุม ActiveX ได้หากผู้ดูแลระบบได้ปิดใช้งานความสามารถในการติดตั้งตัวควบคุมดังกล่าวไว้ หรือหากคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้มาตรฐาน