คุณอาจแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ด้วยการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาที่จะวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาทั่วไปด้วย Windows Update ให้คลิก ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ

ถ้าไม่ได้ผล ต่อไปนี้คือแนวทางแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการติดตั้งการปรับปรุง

แสดงทั้งหมด

ฉันพยายามติดตั้งการปรับปรุง แต่มีการปรับปรุงอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ไม่ได้รับการติดตั้ง

หากคำถามต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ต้องทำต่อไป โดยตรวจดูข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แสดงอยู่ใน Windows Update

 • เปิด Windows Update โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update

  หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะมีการแสดงข้อผิดพลาดนั้นพร้อมรหัสข้อผิดพลาดซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อค้นหาความช่วยเหลือทางออนไลน์ได้

คุณยอมรับในเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft หรือไม่ ติดตั้งการปรับปรุงอีกครั้ง แล้วอ่านและยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

 1. เปิด Windows Update โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update

 2. ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาด

 3. ถ้ามีข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการปรับปรุงถูกยกเลิกปรากฏขึ้น ให้คลิก ลองอีกครั้ง จากนั้นรอจนกว่าระบบจะแจ้งให้คุณอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

 4. ยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ แล้วรอดูว่าการติดตั้งการปรับปรุงเป็นผลสำเร็จหรือไม่

มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์เพียงพอหรือไม่ ถ้าคุณต้องการเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ของคุณเพิ่ม คุณอาจต้องถอนการติดตั้งโปรแกรม ลบแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว ลบแฟ้มที่คุณไม่ได้ใช้ หรือลบข้อมูลในถังรีไซเคิล แล้วลองติดตั้งการปรับปรุงอีกครั้ง

คุณยกเลิกกระบวนการติดตั้งหรือยกเลิกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช่หรือไม่ ไม่ต้องกังวลหากดำเนินการดังกล่าว เพียงตรวจหาการปรับปรุงอีกครั้ง และติดตั้งการปรับปรุงใดๆ ที่ถูกยกเลิกหรือขัดจังหวะ

ฉันได้รับการเสนอการปรับปรุงที่ฉันไม่ต้องการหรือเอาออกไปแล้วจาก Windows มาโดยตลอด

คุณสามารถซ่อนการปรับปรุง แล้ว Windows Update จะไม่เสนอการปรับปรุงให้คุณอีกนอกจากคุณเลือกที่จะคืนค่านั้น

ฉันได้ซ่อนการปรับปรุงแต่ตอนนี้ฉันต้องการติดตั้งการปรับปรุงนั้น

คุณต้องคืนค่าการปรับปรุงไปยังรายการการปรับปรุงที่ Windows สามารถเสนอได้ แล้วจึงติดตั้ง วิธีการมีดังนี้

 1. เปิด Windows Update โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก คืนค่าการปรับปรุงที่ซ่อนอยู่

 3. เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก คืนค่า ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 4. Windows จะตรวจหาการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ แล้วพร้อมท์ให้คุณติดตั้งการปรับปรุงที่คุณได้คืนค่า และการปรับปรุงใหม่ๆ ที่อาจพร้อมใช้งาน

ฉันคืนค่าการปรับปรุงที่ซ่อนอยู่ แต่ไม่พบการปรับปรุงที่ฉันต้องการติดตั้ง

สาเหตุเป็นเพราะการปรับปรุงที่ใหม่กว่าจะจัดการปัญหาเดียวกับการปรับปรุงที่คุณพยายามคืนค่า Windows จะนำเสนอเฉพาะการปรับปรุงล่าสุดเท่านั้น

คอมพิวเตอร์ของฉันปิดในระหว่างการปรับปรุงตามกำหนดการ

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดอยู่ระหว่างการปรับปรุงตามกำหนดการในครั้งถัดไป การปรับปรุงนั้นจะได้รับการติดตั้ง ถ้าการปรับปรุงใหม่พร้อมที่จะติดตั้ง คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงนั้นก่อนที่จะปิดคอมพิวเตอร์ของคุณได้เช่นกัน

ฉันได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้การติดตั้งการปรับปรุงเสร็จสิ้นมาโดยตลอด

การปรับปรุงบางอย่างจะถูกนำไปใช้กับแฟ้มหรือบริการที่ Windows ใช้งานอยู่ การปรับปรุงในประเภทเหล่านี้ไม่สามารถติดตั้งขณะที่ Windows กำลังทำงานอยู่ได้ ดังนั้น คุณควรบันทึกงานของคุณ ปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ แล้วเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้กระบวนการปรับปรุงเสร็จสิ้น

ฉันได้ติดตั้งการปรับปรุง (หรือการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม) และในขณะนี้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งของฉันไม่ทำงาน

คุณอาจต้องแปลงกลับรุ่นก่อนหน้าของโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ตรวจหาโปรแกรมควบคุมรุ่นล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต หรือเอาโปรแกรมควบคุมนั้นออกแล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้ ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

ฉันลองทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหานี้แล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ฉันควรทำอย่างไรต่อไป

ลองตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

 • ถ้า Windows Update แสดงรหัสข้อผิดพลาดหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ค้นหาจาก Help and Support โดยใช้รหัสข้อผิดพลาดหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดเป็นคำที่ใช้ค้นหาของคุณ เมื่อต้องการรวมเนื้อหา 'วิธีใช้' ล่าสุดในการค้นหาของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังค้นหา 'วิธีใช้ Windows' แบบออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ดูเนื้อหาวิธีใช้ล่าสุด

 • ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Community สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • สำหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งการปรับปรุง ให้ไปที่บทความเรื่อง วิธีการแก้ไขปัญหาการติดตั้งการปรับปรุง บนเว็บไซต์ Microsoft

คำที่ใช้ค้นหาใน Help and Support: WindowsUpdate_dt000