ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายเครือข่ายอาจป้องกันไม่ให้คุณทำขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปิด Windows Firewall

  1. เปิด Windows Firewall โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ความปลอดภัย แล้วคลิก Windows Firewall

  2. คลิก เปิดหรือปิด Windows Firewall ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. คลิก เปิด (แนะนำ) แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณต้องการให้ไฟร์วอลล์บล็อกทุกอย่าง รวมถึงโปรแกรมที่เลือกไว้ในแท็บ ข้อยกเว้น ให้เลือกบล็อกการเชื่อมต่อขาเข้าทั้งหมด ที่อยู่ติดกับกล่องกาเครื่องหมาย

เมื่อต้องการปิด Windows Firewall

คุณไม่ควรปิด Windows Firewall ถ้าคุณไม่มีไฟร์วอลล์อื่นที่เปิดใช้งานอยู่ เพราะการปิด Windows Firewall อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณ (และ เครือข่าย ของคุณในกรณีที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย) เสี่ยงต่อความเสียหายได้ง่ายขึ้นจาก หนอน หรือแฮกเกอร์

  1. เปิด Windows Firewall โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ความปลอดภัย แล้วคลิก Windows Firewall

  2. คลิก เปิดหรือปิด Windows Firewall ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. คลิก ปิด (ไม่แนะนำ) แล้วคลิก ตกลง