การเพิ่มจอภาพที่สอง

เมื่อต้องการเพิ่มจอภาพที่สองให้กับคอมพิวเตอร์ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการ์ดแสดงผล ที่สนับสนุนจอภาพหลายจอหรือคอมพิวเตอร์ของคุณมีการ์ดแสดงผลมากกว่าหนึ่งตัว วิธีที่ง่ายที่สุดในการดูว่าการ์ดแสดงผลสนับสนุนจอภาพหลายจอหรือไม่ คือ การดูที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์และดูว่าการ์ดของคุณมี พอร์ตวิดีโอ สองพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อจอภาพหรือไม่

ภาพประกอบของพอร์ต VGA และ DVI
พอร์ต VGA และ DVI

เมื่อคุณตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าการ์ดแสดงผลของคุณสนับสนุนจอภาพที่สอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มจอภาพเพิ่มเติม

  1. ปิดคอมพิวเตอร์และจอภาพ

  2. ค้นหาตำแหน่งพอร์ตวิดีโอบนคอมพิวเตอร์ของคุณ (ดูภาพประกอบ)

  3. เชื่อมต่อจอภาพที่สองกับพอร์ตวิดีโอที่ไม่ได้ใช้

  4. ต่อสายจอภาพที่สองเข้ากับแหล่งไฟฟ้าแล้วเปิดจอภาพ

  5. เปิดจอภาพเดิม

  6. เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ

    Windows ควรรู้จักจอภาพเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม โปรดดูคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับจอภาพ

หมายเหตุ

  • นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบว่าการ์ดของคุณสนับสนุนจอภาพหลายจอหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตการ์ดแสดงผล ถ้าคุณไม่ทราบยี่ห้อและรุ่นของการ์ดแสดงผล ให้ดูที่ "ฉันจะค้นหาชนิดของการ์ดแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ของฉันได้อย่างไร" ใน การ์ดแสดงผล: คำถามที่ถามบ่อย

  • การ์ดแสดงผลบางชนิดอาจมีสายเคเบิลพิเศษที่แยกหัวต่อเดี่ยวออกเป็นสองหัวได้ ถ้าการ์ดของคุณสนับสนุนตัวแยกดังกล่าว ตัวแยกควรจะมีรวมอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ