โดยการเพิ่ม บัญชีผู้ใช้ เข้าในกลุ่ม คุณสามารถหลีกเลี่ยงการให้สิทธิ์การเข้าถึงและ การอนุญาต เดียวกันให้แก่ผู้ใช้จำนวนมากทีละรายได้ สมาชิกของกลุ่มสามารถมีชนิดของการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เหมือนกัน และมีสิทธิ์การเข้าถึงโฟลเดอร์ เครื่องพิมพ์ และการบริการเครือข่ายอื่นๆ ที่เหมือนกันได้

หมายเหตุ

 • ขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ใน Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic และ Windows Vista Home Premium

 1. เปิด Microsoft Management Console โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'พิมพ์ mmc ลงในกล่อง ค้นหา แล้วกด ENTER ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของ Microsoft Management Console ให้คลิก ผู้ใช้และกลุ่มในเครื่อง

  ถ้าคุณไม่เห็น 'ผู้ใช้และกลุ่มภายใน'

  ถ้าคุณไม่เห็น 'ผู้ใช้และกลุ่มภายใน' อาจเป็นเพราะไม่ได้เพิ่ม สแน็ปอิน ลงใน Microsoft Management Console ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้งสแน็ปอิน

  1. ใน Microsoft Management Console ให้คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก เพิ่ม/เอาสแน็ปอินออก

  2. คลิก ผู้ใช้และกลุ่มในเครื่อง แล้วคลิก เพิ่ม

  3. คลิก คอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้อยู่ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

  4. คลิก ตกลง

 3. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ กลุ่ม

 4. คลิกขวาที่กลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก เพิ่มลงในกลุ่ม

 5. คลิก เพิ่ม แล้วพิมพ์ชื่อของบัญชีผู้ใช้

 6. คลิก ตรวจสอบชื่อ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีความปลอดภัยมากขึ้น ให้เพิ่มผู้ใช้เข้าในกลุ่ม 'ผู้ดูแล' เฉพาะเมื่อจำเป็นจริงๆ เท่านั้น ผู้ใช้ในกลุ่ม 'ผู้ดูแล' สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้โดยสมบูรณ์ พวกเขาสามารถดูแฟ้มของทุกคน เปลี่ยนรหัสผ่านของบุคคลใดก็ตาม และติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ได้ตามที่ต้องการ