เพิ่มชื่อเรื่องภาพยนตร์และรายชื่อผู้เกี่ยวข้องใน Windows Movie Maker

Windows Movie Maker ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มชื่อเรื่อง ชื่อของคุณ วันที่ รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง และข้อความอื่นๆ ลงในภาพยนตร์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะต้องการเพิ่มชื่อเรื่องเพื่อแนะนำบุคคลหรือฉากทปรากฏในภาพยนตร์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มข้อความชื่อเรื่องไปยังที่ต่างๆ ในภาพยนตร์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตอนต้นหรือตอนท้าย ก่อนหรือหลังคลิป หรือซ้อนไปกับคลิป ชื่อเรื่องจะปรากฏขึ้นในช่วงเวลาตามที่ระบุ บนหน้าจออยู่เดี่ยวๆ หรือซ้อนกับวิดีโอ จากนั้น ชื่อเรื่องจะหายไปในขณะที่คลิปวิดีโอหรือรูปภาพยังคงแสดงอยู่

รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงโครงการที่มีชื่อเรื่องซึ่งปรากฏก่อนคลิปวิดีโอ

รูปภาพของชื่อเรื่องที่จุดเริ่มต้นบนเส้นเวลา
ชื่อเรื่องที่จุดเริ่มต้นบนเส้นเวลา

รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงโครงการที่มีชื่อเรื่องซึ่งปรากฏซ้อนกับคลิปวิดีโอในเวลาที่คลิปเล่นอยู่

รูปภาพของชื่อเรื่องแบบซ้อนทับบนเส้นเวลา
ชื่อเรื่องแบบซ้อนทับบนเส้นเวลา

รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงโครงการที่มีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏในตอนท้ายของโครงการ

รูปภาพของรายชื่อผู้เกี่ยวข้องในตอนท้ายบนเส้นเวลา
รายชื่อผู้เกี่ยวข้องบนเส้นเวลา
แสดงทั้งหมด

การเพิ่มชื่อเรื่องหรือรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

 1. ถ้าคุณรู้ว่าต้องการให้ชื่อเรื่องหรือรายชื่อผู้เกี่ยวข้องปรากฏขึ้นที่ใดในภาพยนตร์ของคุณ ให้คลิกตำแหน่งนั้นบนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา

 2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ชื่อเรื่องและรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

 3. คลิกการเชื่อมโยงที่ตรงกับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มชื่อเรื่องหรือรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

 4. ในกล่อง พิมพ์ข้อความสำหรับชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏเป็นชือ่เรื่องหรือรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

  หลังจากที่พิมพ์ข้อความแล้ว จอแสดงจะแสดงการเคลื่อนไหวและรูปแบบเริ่มต้นสำหรับชื่อเรื่องหรือรายชื่อผู้เกี่ยวข้องที่คุณต้องการเพิ่ม

 5. ในการเปลี่ยนการคลื่อนไหวของชื่อเรื่อง คลิก เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของชื่อเรื่อง แล้วเลือกการเคลื่อนไหวของชื่อเรื่องจากรายการ

 6. ในการเปลี่ยนแบบอักษรและสีสำหรับชื่อเรื่องของคุณ คลิก เปลี่ยนแปลงแบบอักษรและสีของข้อความ แล้วเลือกแบบอักษร สีแบบอักษร การจัดรูปแบบ สีพื้นหลัง ความโปร่งใส ขนาดแบบอักษร และตำแหน่งของชื่อเรื่องตามต้องการ

 7. คลิก เพิ่มชื่อเรื่อง

การแก้ไขชื่อเรื่องที่มีอยู่

 1. บนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา คลิกชื่อเรื่องที่คุณต้องการแก้ไข

 2. คลิก แก้ไข แล้วคลิก แก้ไขชื่อเรื่อง

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ แล้วคลิก เพิ่มชื่อเรื่อง

การเปลี่ยนช่วงเวลาของชื่อเรื่อง

 1. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยูในมุมมองเส้นเวลา คลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิก เส้นเวลา

 2. เลือกชื่อเรื่องที่มีช่วงเวลาที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. เมื่อต้องการขยายช่วงเวลาการเล่นของชื่อเรื่อง ให้ลากที่จับสำหรับปรับจุดสิ้นสุดการตัดแต่งไปยังจุดสิ้นสุดของเส้นเวลา

  เมื่อต้องการลดช่วงเวลาการเล่นของชื่อเรื่อง ให้ลากที่จับสำหรับปรับจุดเริ่มต้นการตัดแต่งไปยังจุดสิ้นสุดของเส้นเวลา

การเอาชื่อเรื่องออก

 1. บนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา คลิกชื่อเรื่องที่คุณต้องการเอาออกจากภาพยนตร์ของคุณ

 2. คลิก แก้ไข แล้วคลิก เอาออก

หมายเหตุ

 • ที่จัดปรับการตัดแต่งจะปรากฏเป็นสามเหลี่ยมสีดำที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคลิป ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัวสีแดงเมื่อคุณวางตัวชี้ไว้บนที่จับปรับการตัดแต่ง