การเพิ่มเพลงลงในภาพยนตร์ของคุณ

เพลงอาจเป็นวิธีอันยอดเยี่ยมในการสร้างอารมณ์ของภาพยนตร์ของคุณ และการเพิ่มเพลงใน Windows Movie Maker เป็นเรื่องง่ายดาย ก่อนอื่น ให้หาเพลงที่คุณต้องการเพิ่มลงไปในภาพยนตร์ของคุณและนำเข้าเพลงนั้นในโครงการของคุณ อย่างที่สอง เพิ่มเพลงลงในเส้นเวลาบนแทร็กเสียง/เพลง และแก้ไขเพลงนั้นเพื่อสร้างลักษณะพิเศษที่คุณต้องการ

  1. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก นำเข้ารายการสื่อ

  2. เรียกดูแฟ้มที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิกแฟ้มนั้น คุณสามารถนำเข้าแฟ้มเสียงที่มีนามสกุลต่อไปนี้ใน Windows Movie Maker .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav และ .wma

  3. คลิก นำเข้า

  4. ลากแฟ้มเพลงไปที่แทร็ก เสียง/เพลง ของเส้นเวลา

  5. ใช้หน้าจอแสดงตัวอย่างเพื่อแสดงตัวอย่างวิดีโอที่ประกอบกัน จากนั้น ลากแทร็กเสียงไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อให้เสียงและวิดีโอมีข้อมูลตรงกันถ้าจำเป็น ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นมือเมื่อคุณคลิกแฟ้มเสียงเพื่อบ่งชี้ว่าคุณสามารถเคลื่อนย้ายแฟ้มนั้นได้

เคล็ดลับ

  • วิธีที่รวดเร็วในการปรับระดับเสียงของคลิปเสียงบนแทร็กเสียง/เพลงคือการคลิกขวาที่คลิป แล้วคลิก ระดับเสียง ปรับระดับเสียงด้วยแถบเลื่อน

  • คุณสามารถเพิ่มทั้งเพลงและคำบรรยายลงในแทร็กเสียง/เพลงใน Windows Movie Maker ทั้งสองอย่างสามารถเล่นไปพร้อมกันในภาพยนตร์ที่คุณเผยแพร่ คุณสามารถปรับระดับเสียงเพื่อกำหนดว่าช่วงไหนที่จะใช้เสียงดังเสียงเบาได้ในภาพยนตร์ของคุณ