Windows Media Player สามารถแสดงภาพบนปกอัลบั้มของเพลงที่อยู่ในไลบรารีของคุณได้

รูปหน้าปกอัลบั้มมาจากที่ไหน

โปรแกรมเล่นจะดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้มจากฐานข้อมูลออนไลน์ซึ่งได้ข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่ไม่ใช่ Microsoft หลายราย เช่น AMG

โปรแกรมเล่นจะดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้มเมื่อคุณริพซีดี โดยโปรแกรมเล่นจะพยายามจับคู่ซีดีกับรายการที่อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ ถ้าจับคู่ได้ โปรแกรมเล่นจะดาวน์โหลด ข้อมูลสื่อ ที่มีอยู่สำหรับซีดีนั้น รวมทั้งรูปหน้าปกอัลบั้ม มาโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้น โปรแกรมเล่นจะตรวจสอบไลบรารีของคุณเป็นระยะๆ เพื่อค้นหาเพลงที่ยังไม่มีรูปหน้าปกอัลบั้ม ถ้าสามารถจับคู่เพลงที่ไม่มีรูปหน้าปกอัลบั้มเข้ากับรายการที่อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ได้ โปรแกรมเล่นจะดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้มที่ขาดหายไป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนวิธีดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้มและข้อมูลสื่ออื่นๆ ของโปรแกรมเล่น โปรดดูคำถามเกี่ยวกับการกำหนดให้โปรแกรมเล่นแก้ไขข้อมูลสื่อโดยอัตโนมัติใน ข้อมูลสื่อ: คำถามที่ถามบ่อย

เหตุใดรูปหน้าปกอัลบั้มจึงหายไปในบางครั้ง

โปรแกรมเล่นอาจจะไม่สามารถดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้มจากฐานข้อมูลในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

 • คุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในขณะริพซีดี

 • คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แต่ฐานข้อมูลออนไลน์ไม่มีรูปหน้าปกอัลบั้ม (หรือไม่มีข้อมูลสื่อเลย) สำหรับซีดีที่คุณกำลังริพอยู่

 • ผู้ดูแลระบบป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณดาวน์โหลดรายการต่างๆ เช่น รูปหน้าปกอัลบั้ม จากอินเทอร์เน็ต

 • คุณคัดลอกซีดีโดยใช้โปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่ Windows Media Player ซึ่งอาจทำให้โปรแกรมเล่นไม่สามารถหาข้อมูลที่ตรงกันในฐานข้อมูลออนไลน์ได้

และสุดท้าย ถ้าฐานข้อมูลออนไลน์มีรูปหน้าปกอัลบั้มที่ไม่ถูกต้องสำหรับซีดี โปรแกรมเล่นจะดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้มนั้น

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขรูปหน้าปกอัลบั้มที่หายไปหรือไม่ถูกต้อง

แสดงทั้งหมด

การเพิ่มรูปหน้าปกอัลบั้มจากฐานข้อมูลออนไลน์

คุณสามารถลองจับคู่อัลบั้มในไลบรารีของคุณกับรายการในฐานข้อมูลออนไลน์ ถ้าคุณสามารถจับคู่ได้ โปรแกรมเล่นจะดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้มใดๆ ก็ตามที่อยู่ในฐานข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ

โปรดสังเกตว่าเมื่อโปรแกรมเล่นดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้ม โปรแกรมจะดาวน์โหลดข้อมูลสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัลบั้มนั้นด้วย (เช่น ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง และอื่นๆ) ถ้าคุณได้แก้ไขข้อมูลสื่อสำหรับอัลบั้มที่อยู่ในไลบรารีของคุณด้วยตนเอง ขั้นตอนต่อไปนี้จะเขียนทับการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 1. เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 2. คลิกแท็บ ไำลบรารี จากนั้น เรียกดูอัลบั้มที่คุณต้องการแก้ไข

 3. คลิกขวาที่อัลบั้ม จากนั้น คลิก ค้นหาข้อมูลอัลบั้ม

 4. หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งว่าคุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะสามารถปรับปรุงข้อมูลสื่อได้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ คลิกเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก คลิกแท็บ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล แล้วจึงเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงแฟ้มเพลงโดยรับข้อมูลสื่อจากอินเทอร์เน็ต จากนั้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้ในไลบรารี

  ถ้ามองไม่เห็นเมนู เครื่องมือแสดงเมนูแบบคลาสสิค

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าข้อมูลของอัลบั้มหรือศิลปินที่ถูกต้องปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือกรายการที่ถูกต้อง แล้วทำตามคำแนะนำที่อยู่บนหน้าเดียวกันเพื่อปรับปรุงรูปหน้าปกอัลบั้มและข้อมูลสื่อโดยอัตโนมัติ ถ้าข้อมูลอัลบั้มที่ถูกต้องไม่ปรากฏอยู่ในผลลัพธ์การค้นหา ให้ทำตามคำแนะนำที่อยู่บนหน้าเดียวกันเพื่อค้นหาอีกครั้งหนึ่งโดยใช้เกณฑ์ในการค้นหาที่ต่างออกไป

  • ถ้าข้อมูลอัลบั้มที่ถูกต้องปรากฏขึ้นพร้อมกับไอคอนเพลงทั่วไปที่แสดงอยู่ในส่วนของรูปหน้าปกอัลบั้ม แสดงว่ารูปหน้าปกอัลบั้มนั้นไม่มีให้ดาวน์โหลด ดูขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มรูปหน้าปกอัลบั้มด้วยตนเองในหัวข้อนี้

การเพิ่มรูปหน้าปกอัลบั้มที่ต้องการด้วยตนเอง

ถ้าบางอัลบั้มไม่มีรูปหน้าปกอัลบั้ม คุณสามารถเพิ่มรูปภาพที่คุณต้องการด้วยตนเอง ในกรณีดังกล่าว รูปภาพจะถูกเก็บอยู่ในรูปของแฟ้ม และโปรแกรมเล่นจะแสดงรูปภาพที่เก็บไว้นั้นเป็นรูปหน้าปกอัลบั้ม (ซึ่งจะต่างจากรูปหน้าปกอัลบั้มอื่นๆ ที่โปรแกรมเล่นอาจจะดาวน์โหลดมาจากฐานข้อมูลออนไลน์)

 1. คลิกแท็บ ไำลบรารี จากนั้น เรียกดูอัลบั้มที่ไม่มีรูปหน้าปก

 2. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นรูปหน้าปกอัลบั้ม (รูปภาพอาจอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเองหรือมาจากเว็บเพจ) คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก คัดลอก

  รูปภาพต้นฉบับอาจอยู่ในรูปแบบใดๆ ดังต่อไปนี้ BMP, GIF, JPEG, PNG หรือ TIFF

 3. ในไลบรารี คลิกขวาที่กล่องรูปหน้าปกอัลบั้ม แล้วจึงคลิก วางรูปหน้าปกอัลบั้ม

  สำเนาของรูปภาพจะถูกจัดเก็บไว้สำหรับแต่ละเพลงจากอัลบั้มนั้น สำเนาของรูปภาพจะถูกปรับให้มีขนาดที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ และถูกแปลงเป็นรูปแบบ JPEG ก่อนที่จะถูกจัดเก็บลงในแฟ้ม รูปภาพต้นฉบับจะไม่ถูกปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด

หมายเหตุ

 • หากคุณไม่สามารถเพิ่มรูปหน้าปกอัลบั้มด้วยตนเองได้ ให้ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแฟ้ม ตัวอย่างเช่น คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วจึงคลิก เปิดตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม ในโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่แฟ้ม คลิก คุณสมบัติ แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย อ่านอย่างเดียว หากมีการเลือกไว้

คุณสามารถดูรูปหน้าปกอัลบั้มได้ที่ไหน

รูปหน้าปกอัลบั้มสามารถปรากฏในที่ต่างๆ ทั้งภายในและนอกโปรแกรมเล่นซึ่งมีดังต่อไปนี้

 • ในไลบรารี

 • ในบานหน้าต่าง 'รายการ' ด้านขวามือของโปรแกรมเล่น

 • ในเนื้อที่แสดงสถานะที่ด้านล่างของโปรแกรมเล่น (ใกล้กับตัวควบคุมการเล่น)

 • ในการแสดงภาพประกอบเพลงบางแบบ

 • ในโฟลเดอร์ Windows ที่คุณจัดเก็บแฟ้มเพลงของคุณ (ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ 'เพลง')

 • ใน 'มุมมองศูนย์ข้อมูล' (เรียกดูมุมมองนี้ได้โดยคลิกเลือกแท็บ กำลังเล่นในขณะนี้ คลิกขวาที่พื้นที่แสดงวิดีโอหรือแสดงภาพประกอบเพลง แล้วจึงคลิกมุมมองศูนย์ข้อมูล)

 • ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาข้อมูลอัลบั้ม (กล่องโต้ตอบที่ปรากฏเมื่อคุณคลิกที่คำสั่ง ค้นหาข้อมูลอัลบั้ม)

  โปรดสังเกตว่ารูปหน้าปกอัลบั้มที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ ค้นหาข้อมูลอัลบั้ม จะได้มาจากผู้ให้บริการข้อมูล เช่น AMG รูปหน้าปกอัลบั้มที่ปรากฏขึ้นใน 'มุมมองศูนย์ข้อมูล' จะได้มาจากร้านค้าออนไลน์ที่คุณเพิ่งจะเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนไปยังร้านค้าออนไลน์อื่น โปรดดูการซื้อสินค้าออนไลน์

การดูรูปหน้าปกอัลบั้มในขณะเล่นเพลง

 • ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เริ่มเล่นเพลง แล้วคลิก กำลังเล่นในขณะนี้ คลิกลูกศรใต้แท็บ กำลังเล่นในขณะนี้ ชี้ไปที่ การแสดงภาพประกอบเพลง แล้วคลิก รูปหน้าปกอัลบั้ม

   รูปหน้าปกอัลบั้มที่มีขนาดใหญ่จะปรากฏในพื้นที่แสดงภาพประกอบเพลง

  • เริ่มเล่นเพลง แล้วคลิก กำลังเล่นในขณะนี้ ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่าง 'รายการ' คลิกลูกศรใต้แท็บ กำลังเล่นในขณะนี้ แล้วคลิก บานหน้าต่าง 'แสดงรายการ'

   รูปหน้าปกอัลบั้มที่มีขนาดเล็กจะปรากฏในบานหน้าต่าง 'รายการ'