เมื่อต้องการพิมพ์ คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง (เรียกว่าเครื่องพิมพ์ท้องถิ่น) หรือสร้างการเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มเครื่องพิมพ์เครือข่าย เครื่องพิมพ์แบบไร้สาย หรือเครื่องพิมพ์บลูทูธ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการหาชื่อเครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าชื่อถูกติดประกาศไว้บนเครื่องพิมพ์หรือไม่ ติดต่อเจ้าของเครื่องพิมพ์ หรือติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ

 1. เปิด 'เครื่องพิมพ์' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกแผงควบคุมคลิกฮาร์ดแวร์และเสียงแล้วคลิก เครื่องพิมพ์

 2. คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์

 3. ใน เพิ่มตัวช่วยสร้างเครื่องพิมพ์ เลือก เพิ่มเครื่องพิมพ์เครือข่าย เครื่องพิมพ์แบบไร้สาย หรือเครื่องพิมพ์บลูทูธ

 4. ในรายการเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งาน ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ถัดไป ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย เฉพาะเครื่องพิมพ์ที่อยู่ใน Active Directory สำหรับโดเมนของคุณเท่านั้นที่จะแสดงอยู่ในรายการ

 5. หากไดรับพร้อมท์ ให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 6. ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมในตัวช่วยสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

เคล็ดลับ

 • เครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งานสามารถเป็นเครื่องพิมพ์ทั้งหมดบนเครือข่าย เช่น เครื่องพิมพ์บลูทูธและเครื่องพิมพ์แบบไร้สายที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นและใช้ร่วมกันบนเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ในการใช้เครื่องพิมพ์เหล่านี้ก่อนที่จะเพิ่มไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • คุณควรพิมพ์หน้าทดสอบ เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การพิมพ์หน้าทดสอบ

เมื่อต้องการเพิ่มเครื่องพิมพ์ท้องถิ่น

ให้ต่อหรือเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ Windows จะติดตั้งเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ ถ้า Windows ไม่สามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์ได้ หรือถ้าคุณเอาเครื่องพิมพ์ออกและต้องการเพิ่มใหม่อีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เปิด 'เครื่องพิมพ์' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกแผงควบคุมคลิกฮาร์ดแวร์และเสียงแล้วคลิก เครื่องพิมพ์

 2. คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์

 3. ใน เพิ่มตัวช่วยสร้างเครื่องพิมพ์ ให้เลือก เพิ่มเครื่องพิมพ์ท้องถิ่น

 4. บนหน้า เลือกพอร์ตของเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มตัวเลือก ใช้พอร์ตที่มีอยู่ และพอร์ตเครื่องพิมพ์ที่แนะนำถูกเลือกไว้แล้ว จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. บนหน้า ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ เลือกผู้ผลิตเครื่องพิมพ์และชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ

  • ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่แสดง และถ้าคุณมีดิสก์สำหรับติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้คลิก มีดิสก์ แล้วเรียกดูที่ตั้งที่เก็บโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์บนดิสก์ สำหรับวิธีการค้นหาตำแหน่งโปรแกรมควบคุมบนดิสก์สำหรับติดตั้ง ให้ดูข้อมูลของผู้ผลิตที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

  • ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่แสดง และถ้าคุณไม่มีดิสก์สำหรับติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้คลิก Windows Update แล้วรอในขณะที่ Windows ตรวจสอบชุดโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ เมื่อรายการผู้ผลิตและเครื่องพิมพ์ใหม่แสดง ให้เลือกรายการที่เหมาะสมในแต่ละรายการสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 6. ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมในตัวช่วยสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

เคล็ดลับ

 • คุณควรพิมพ์หน้าทดสอบ เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การพิมพ์หน้าทดสอบ

เมื่อต้องการเอาเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถเอาเครื่องพิมพ์ออกได้ถ้าคุณมีรายการงานอยู่ในคิวการพิมพ์ ถ้ารายการงานกำลังรอการพิมพ์อยู่เมื่อคุณพยายามเอาเครื่องพิมพ์ออก Windows จะรอจนกระทั่งการพิมพ์เสร็จสิ้น แล้วจึงเอาเครื่องพิมพ์ออก ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการจัดการเอกสารบนเครื่องพิมพ์ คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์ทั้งหมดแล้วลองเอาเครื่องพิมพ์ออกอีกครั้งได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การยกเลิกการพิมพ์ และ สิทธิ์ในการพิมพ์คืออะไร

 1. เปิด 'เครื่องพิมพ์' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกแผงควบคุมคลิกฮาร์ดแวร์และเสียงแล้วคลิก เครื่องพิมพ์

 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ลบ

  ถ้าคุณไม่สามารถลบเครื่องพิมพ์ ให้คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์อีกครั้ง คลิก เรียกใช้เป็นผู้ดูแล แล้วคลิก ลบ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดไปยัง 'เครื่องพิมพ์' บนเมนู 'เริ่ม' ให้คลิกขวาที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก คุณสมบัติ จากนั้นบนแท็บ เมนู 'เริ่ม' คลิก กำหนดเอง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก ตกลง