การเพิ่มหรือการเอาบัญชีผู้ใช้ Windows Mail ออก

คุณสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ที่แตกต่างกันได้หลายบัญชีโดยใช้ Windows Mail คุณสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลส่วนบุคคลเพียงบัญชีเดียว หรือคุณอาจเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ทำงานของคุณและกลุ่มข่าวสารบางกลุ่มได้ด้วย Windows Mail ช่วยให้การจัดการบัญชีผู้ใช้หลายๆ บัญชีเป็นเรื่องง่าย ด้วยการวางแต่ละบัญชีไว้ในโฟลเดอร์ของตนเอง

Windows Mail สนับสนุนบัญชีผู้ใช้สามชนิด คือ จดหมาย ข่าวสาร (กลุ่มข่าวสาร) และบริการไดเรกทอรี บริการไดเรกทอรี คือ สมุดรายชื่อออนไลน์ซึ่งโดยทั่วไปจะมีให้บริการโดยองค์กรต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษาและธุรกิจ

ก่อนที่คุณจะเพิ่มบัญชีผู้ใช้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลการเข้าสู่ระบบและเซิร์ฟเวอร์สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้ดูที่ จะค้นหาข้อมูลบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณได้จากที่ใด

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Windows Mail

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้

  3. คลิก เพิ่ม เลือกชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิก ถัดไป แล้วทำตามคำแนะนำ

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Windows Mail: การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบ

เมื่อต้องการเอาบัญชีผู้ใช้ Windows Mail ออก

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้

  3. คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก