การเพิ่มและเอาไอคอนออกจากเดสก์ท็อป

คุณสามารถเพิ่มหรือเอาไอคอนเดสก์ท็อปของโปรแกรม แฟ้ม รูปภาพ ที่ตั้ง และอื่นๆ ออกได้

ไอคอนส่วนใหญ่ที่คุณเพิ่มลงบนเดสก์ท็อปของคุณจะเป็นทางลัด แต่คุณยังสามารถบันทึกแฟ้มและโฟลเดอร์ลงในเดสก์ท็อปได้ ถ้าคุณลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่เก็บอยู่บนเดสก์ท็อปของคุณ แฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นจะถูกย้ายไปที่ถังรีไซเคิล ซึ่งคุณสามารถตามไปลบออกถาวรได้ ถ้าคุณลบทางลัด ทางลัดจะถูกเอาออกจากเดสก์ท็อปของคุณ แต่แฟ้ม โปรแกรม หรือที่ตั้งที่ทางลัดนั้นเชื่อมโยงไปถึงจะไม่ถูกลบไปด้วย

คุณสามารถระบุทางลัดได้ด้วยลูกศรบนไอคอนของทางลัดนั้น

ตัวอย่างของทางลัดบนเดสก์ท็อป
ตัวอย่างของทางลัดบนเดสก์ท็อป
ตัวอย่างของแฟ้มที่เก็บอยู่บนเดสก์ท็อป
ตัวอย่างของแฟ้มที่เก็บอยู่บนเดสก์ท็อป
แสดงทั้งหมด

การเพิ่มไอคอน

  1. ค้นหารายการที่คุณต้องการสร้างทางลัด (สำหรับวิธีการค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์ โปรดดูที่ ค้นหาแฟ้มหรือโฟลเ้ดอร์ สำหรับวิธีการค้นหาโปรแกรม โปรดดูที่ เมนู 'เริ่ม' (ภาพรวม))

  2. คลิกขวาที่รายการนั้น คลิก ส่งไปยัง แล้วคลิก เดสก์ท็อป (สร้างทางลัด) ไอคอนของทางลัดจะปรากฏอยู่บนเดสก์ท็อปของคุณ

การเอาไอคอนออก

  • คลิกขวาที่ไอคอนบนเดสก์ท็อป จากนั้นคลิก ลบ

การเพิ่มหรือการเอาไอคอนทั่วไปของเดสก์ท็อปออก

คุณสามารถเพิ่มหรือเอาไอคอนทั่วไปของเดสก์ท็อปออกได้ ซึ่งได้แก่ทางลัดไปยังโฟลเดอร์ 'คอมพิวเตอร์' โฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ โฟลเดอร์ 'เครือข่าย' Internet Explorer ถังรีไซเคิล และ 'แผงควบคุม' โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนไอคอนเดสก์ท็อป

  3. ภายใต้ ไอคอนเดสก์ท็อป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของแต่ละไอคอนที่คุณต้องการเพิ่มลงบนเดสก์ท็อป หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับไอคอนที่คุณต้องการเอาออกจากเดสก์ท็อป จากนั้นคลิก ตกลง