การเพิ่มหรือเอาโปรแกรมในแถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน' ออก

แถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน' อยู่ใน แถบงาน และเป็นวิธีการที่สะดวกในการเปิด โปรแกรม คุณสามารถเพิ่มหรือเอาไอคอน โปรแกรมในแถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน' ออกได้ เพื่อที่ว่าคุณจะได้เข้าถึงโปรแกรมที่คุณใช้ประจำได้ง่ายขึ้น

รูปภาพของแถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน'
แถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน'
แสดงทั้งหมด

การเพิ่มไอคอนโปรแกรมลงในแถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน'

 • คลิกที่ไอคอนของโปรแกรมที่คุณต้องการเพิ่ม (คุณจะพบไอคอนโปรแกรมส่วนใหญ่ได้บนเมนู 'เริ่ม' หรือบน เดสก์ท็อป) แล้ว ลาก ไปไว้ที่แถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน'

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณมองไม่เห็นแถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของแถบงาน คลิก แถบเครื่องมือ จากนั้นคลิก เปิดใช้ด่วน

การเอาไอคอนโปรแกรมออกจากแถบเครื่องมือ 'เปิดใช้ด่วน'

 • คลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรม แล้วคลิก ลบ

  หมายเหตุ

  • การเอาไอคอนออกจากแถบงานไม่ใช่การลบโปรแกรมนั้นออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • ถ้าคุณต้องการหยุดการแสดงแถบเครื่องมือ บนแถบงาน ให้คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของแถบงาน ชี้ไปที่แถบงาน แล้วจึงคลิกรายการที่คุณต้องการให้หยุดแสดง